Yabancılar için Türkçe Kursu, Ankara

Mengütaş Dil Eğitim Merkezinde Yabancılar için Türkçe dersi Orta Asya ve Kafkasya’dan gelen Türk soylular ile ana dili Türkçe olmayan diğer yabancıları bir birinden ayırarak Türkçe eğitimi verilmektedir.

Mengütaş Türkçe öğretmenleri Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinin Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan, Yabancılara Türkçe eğitiminde tecrübeli ve genç Türk hocalardır.

Mengütaş Yabancılar için Türkçe Kursu Detayları:

Kurs Çeşitleri Yoğun Hafta Sonu
Haftalık Ders Saati 16 saat (Günde 4 saat, haftada 4 gün) 8 saat (Günde 3 saat, haftada 2 gün)
Aylık Ders Saati 64 saat 32 saat
Kurs Günleri Pazartesiden Perşembeye Kadar Cumartesi – Pazar
Kurs Süresi Yabancılar 1,5 ay (96 Ders Saati) 3 ay (96 Ders Saati)
Türk Soylular 1 ay (64 Ders Saati) 2 ay (64 Ders Saati)
Kurs Saatleri (Seçilebilir) 09:30 – 13:20 14:00 – 17:50 18:30 – 22:20 09:30 – 13:20 14:00 – 17:50
 Bir Ders Saati 45 dakika
 Beceriler Okuma, Dinleme, Anlama ve Yazma
 Eğitim Materyalleri En uygun toptan ücret karşılığı satılacaktır.

Not: Eğitim vizesi alarak Türkiye’ye gelen yabancı öğrencilere %10 indirim yapılmaktadır. Kursumuza kayıt yaptıran yabancı öğrenciler Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden 1 + 1 yıl daha Öğrenim İkameti alabilmektedirler. Toplam Kurs Süresi: Türk soylular için Türkçe 7 ay, Yabancılar için Türkçe 9 aydır. Her ay Kurs Takvimine göre yeni gruplar açılmaktadır.


Davetiye, Eğitim Vizesi ve İkamet (Yabancı Öğrenciler Oturum İzni) hakkında bilgi almak için aşağıdaki linki ziyaret ediniz:

http://www.mengutas.com/davetiye-egitim-vizesi/


Türkçe ders gün ve saatleri öğretmen ve öğrencilerin özel durumuna göre belirlenir.

IMG_2476Mengütaş’ta bir ders saati 50 dakikadır. Mengütaş’ta Türkçe kur seviye saatleri Türkçe kursuna katılan Türk soylu veya yabancı öğrencilere göre belirlenmiş olup, Türk soylu öğrenciler için bir kur 60 saat, yabancı öğrenciler için bir kur 80 saattir. Türk soylular için Türkçe kursu toplam 7 ay, Yabancılar için Türkçe toplam 9 ay sürmektedir.

Sınıflar en az 6 öğrenciden oluşur, eğer öğrenci sayısı 6’dan az ise, kurum ders ücretlerini öğrenci sayısı ve öğretmen maaşına göre yeniden belirleyebilir. Öğrenci sayısı 1 ile 3 arası ise, kurs ücreti özel ders olarak hesaplanabilir.

Mengütaş Yabancılar için  Türkçe Eğitimi

Mengütaş Dil Eğitim Merkezi’nin kuruluş amacı; yurt içinde Türkçeyi yabancı dil olarak, yurtdışında ise Türklere Türkçeyi anadili olarak öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmaktır. Türkçenin yabancı dil ve anadil olarak öğretimi konusunda izlenceler hazırlayıp yöntemler geliştirmek, yurtiçindeki ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliğine dayalı bilimsel çalışmalar yapmak da Mengütaş’ın  amaçları arasındadır.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini bilimsel bir yaklaşımla ele alan Mengütaş Türkçe Birimi; alanında uzman, bir kısmı yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış, yabancı dil öğretim teknikleri konusunda deneyimli ve dinamik bir kadroya sahiptir.

Görsel ve işitsel her türlü ders gereçleriyle donatılan ‘U’ şeklindeki masa sistemiyle 5, 9, 10, 12 ve 13 kişilik sınıflarda ders yapılmaktadır. Türkçe kursları, bir ayda 48 saatlik normal kurslar, bir aylık 64 saatlik yoğun kurslar, iki aylık dönemler halinde düzenlenmektedir.
IMG-20160223-WA0019
Bu kurslarda Temel Türkçe I kursunu tamamlayan öğrenciler A1, Temel Türkçe II kursunu tamamlayan öğrenciler A2, Orta Türkçe I kursunu tamamlayan öğrenciler B1, Orta Türkçe II kursunu tamamlayan öğrenciler B2 sertifikası, Yüksek Türkçe I  kursunu tamamlayan öğrenciler C1 sertifikası; Yüksek Türkçe II kursunu tamamlayan öğrenciler ise MEB onaylı diploma (C2 sertifikası) almaya hak kazanırlar.

Herhangi bir ADP (Avrupa Dil Portfolyosu) sertifika düzeyine denk düşmeyen, Temel Türkçe I, Temel Türkçe II, Orta Türkçe I, Orta Türkçe II, Yüksek Türkçe I ve Yüksek Türkçe II kurlarında öğrenciler bir üst kura okutmanın kur boyunca oluşturacağı performans değerlendirme ölçütlerine göre geçebilmektedir. Okutmanın bir üst kura devam etmesini uygun bulmadığı öğrenciler talep ettikleri takdirde kur atlama sınavına girebilir ve başarılı olmaları durumunda bir üst kura devam edebilirler.

Yabancılar için Türkçe Kursu Kurları

Türkçe kursları Temel 1 ve 2, Orta 1 ve 2, hem de Yüksek 1 ve 2 olmak üzere toplam 6 kurdan oluşmaktadır. Öğrencilerimiz, her kurun sonunda dört temel dil becerisi (dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma, yazılı anlatım) ve bu becerileri destekleyen yan becerileri (dilbilgisi ) kapsayan kur atlama sınavıyla değerlendirilirler. Derslerde Yeni HİTİT Türkçe Öğretim Seti 1-2-3 ve bunlara ait çalışma kitapları, dilbilgisi dizini olarak kitapları izleyen video kasetleri, Türkçe öğretim elemanlarınca hazırlanan destekleyici ek materyaller kullanılmaktadır.

Ders Kitabı: Ankara Üniversitesi TÖMER Yabancılar için Türkçe HİTİT 1., 2. ve 3. Kitapları

hitit

Not: Yabancılar için Türkçe eğitiminde Ankara Üniversitesi TÖMER eğitim müfredatı uygulanmaktadır.


Kurs Sonu Değerlendirme Sınavları

Sertifika düzeyine denk düşen yoğun kurlarda 48, normal kurlarda 72 saatlik dersin sonunda hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi amacıyla dört temel dil becerisine yönelik kur atlama sınavları yapılmaktadır. Sınavlarda uygulanan not sistemi aşağıdadır. Bir beceriden başarısız öğrenci bütünleme sınavına girebilirken, birden çok beceriden başarısız olan öğrenci kur tekrarı yapmaktadır.

IMG-20160223-WA0020Mengütaş Kur Sistemine Göre Sınav Belge Ve Ders Kitaplarını Gösterir Çizelge

Kurlar Ortak Avrupa Metni Sınav Sertifika/Diploma Kitap Süresi
Türk Soylular Yabancılar
Temel 1 A1 Var Temel Sertifika Yeni Hitit 1,  (1 – 6. Ünite) 1 ay 1.5 ay
Temel 2 A2 Var Temel Sertifika Yeni Hitit 1, (7 – 12.Ünite) 1 ay 1.5 ay
Orta 1 B1 Var Orta Sertifika Yeni Hitit 2,  (1 – 6. Ünite) 1 ay 1.5 ay
Orta 2 B2 Var Orta Sertifika Yeni Hitit 2,  (7 – 12. Ünite) 1 ay 1.5 ay
Yüksek C1 Var Yüksek Sertifika + Diploma Yeni Hitit 3,  (1- 12. Ünite) 2 ay 3 ay

Sınav yapılmayan kurlarda öğrenciler bir üst kura okutmanın kur boyunca oluşturacağı performans değerlendirme ölçütlerine göre geçebilmektedir. Okutman, bu değerlendirmeyi öğrencilerin  derse katılımlarına, verilen ödevleri yapıp yapmamalarına, yapılan küçük sınavlardaki başarılarına, öğrencilerin öğrenme isteklerine ve öğrenme hızlarına göre yapmaktadır. Okutmanın bir üst kura devam etmesini uygun bulmadığı öğrenciler talep ettikleri takdirde kur atlama sınavına girebilir ve başarılı olmaları durumunda bir üst kura devam edebilirler.

Sınavlarda Uygulanan Not Sistemi

Beceriler En yüksek not En düşük Not
Dinleme 25 15
Okuma 25 15
Karşılıklı Konuşma 15 9
Sözlü Anlatım 10 6
 Yazılı Anlatım 25 15
Toplam 100 60

Mengütaş’ın Türkçe dil öğretim etkinliklerinde, dünyada yeterliği ve geçerliği kanıtlanmış modern dil öğretim yöntem ve yaklaşımlarının en olumlu yönlerinin en uygun sentezi olmak üzere, seçmeci yöntemin (eklektik metodun) bir türü olan “bütünsel yöntem” uygulanır. Bu yöntemde aslolan, öğrenciye, dil bilgisini ihmal etmeden, onu bir araç olarak kullanmak yoluyla “dinlediğini anlama”, “ konuşma”, “okuduğunu anlama” ve “yazma” diye bilinen dört temel dil becerisini edindirmektir. Böylelikle Mengütaş’da öğrencinin, temel düzeylerden yüksek düzeylere kadar “dil bilgisi”, “okuma anlama”, “dinleme anlama”, “dikte”, “yazılı anlatım” ile “ sözlü anlatım” olarak belirlenen ve dili öğrendiği sırada elde etmesi gerekli olan altı asıl alanda üstün becerileri eşit oranda kazanması sağlanır. Ayrıca dil öğretimi alanındaki gelişmeler yakından takip edilerek, bulunup geliştirilmiş en yeni, en ileri yaklaşım, yöntem ve teknikler incelenerek, bunların Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi’ne uygun tarafları alınır, adapte edilir.


Not: Mengütaş Dil Eğitim Merkezi Kalite odaklı çalışma yapmakta olup, size güzel bir ortamda bilgisayar ve projektör destekli dil eğitim hizmeti sunar.

Güzel Ortamda En Uygun Ücretle Kaliteli Yabancı Dil Eğitimi Hizmetinizdedir.

Mengütaş Derslik Ortamı Fotoğrafları için Tıklayınız.

iletisimMengütaş Dil Eğitim Merkezi İrtibat Bilgileri 

Tel: +90 312 231 67 57

Cep: +90 530 038 67 37

Wechat: Nuzugum2013

E-mail: bilgikut@gmail.com

Web: http://www.mengutas.com/

Skype: mengutas

Facebook: www.facebook.com/mengutasdil

Adres: Mithatpaşa Cad. No: 45/8, Kızılay, Çankaya / Ankara

(Kızılay Mithatpaşa Köprü yanı, HSBC Banka üstü 4. kat)

Google Haritası Mengütaş Tarifesi

Türkçe Yaz Kursu, Ankara

Yurt dışından Türkiye’ye gelen yabancılara özel 3 aylık yaz dönemi olarak 06 Haziran – 02 Eylül 2016 tarihler arası Türkçe eğitimi verilecektir.

Yabancılar için Türkçe Yaz Kursu (06 Haziran – 02 Eylül 2016) Detayları:

Kurs Çeşitleri Normal Yoğun Hafta Sonu
Haftalık Ders Saati 12 saat (Günde 4 saat, haftada 3 gün) 16 saat (Günde 4 saat, haftada 4 gün) 8 saat (Günde 4 saat, haftada 2 gün)
Aylık Ders Saati 48 saat 64 saat 32 saat
Kurs Günleri Pazartesi, Çarşamba ve Cuma Pazartesiden Perşembeye Kadar Cumartesi – Pazar
Kurs Süresi 3 ay (144 Ders Saati) 3 ay (192 Ders Saati) 3 ay (96 Ders Saati)
Kurs Saatleri (Seçilebilir) 09:30 – 13:20

14:00 – 17:50

09:30 – 13:20

14:00 – 17:50

10:00 – 13:50

14:00 – 17:50

 Bir Ders Saati 50 dakika
 Beceriler Okuma, Dinleme, Anlama ve Yazma
 Eğitim Materyalleri En uygun toptan ücret karşılığı satılacaktır.

Mengütaş Dil Eğitim Merkezi Kalite odaklı çalışma yapmakta olup, Görsel ve işitsel her türlü ders gereçleriyle donatılan ‘U’ şeklindeki masa sistemiyle 5, 9, 10, 12 ve 13 kişilik sınıflarda bilgisayar ve projektör destekli dil eğitimi hizmeti sunar.

Türkçe kursları ayda 48 saatlik normal kurslar ve aylık 64 saatlik yoğun kurslar halinde düzenlenmektedir.

Sınıflar en az 6 öğrenciden oluşur, eğer öğrenci sayısı 6’dan az ise, kurum ders ücretlerini öğrenci sayısı ve öğretmen maaşına göre yeniden belirleyebilir. Öğrenci sayısı 1 ile 3 arası ise, kurs ücreti özel ders olarak hesaplanabilir.

Eğitim vizesi alarak Türkiye’ye gelen yabancı öğrencilere %10 indirim yapılmaktadır. Kursumuza kayıt yaptıran yabancı öğrenciler Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden 1 + 1 yıl daha Öğrenim İkameti alabilmektedirler.

Türkçe Kursu yeni gruplar Kurs Takvimine göre yeni gruplar açılmaktadır.

Davetiye, Eğitim Vizesi ve İkamet (Yabancı Öğrenciler Oturum İzni) hakkında bilgi almak için aşağıdaki linki ziyaret ediniz:

http://www.mengutas.com/davetiye-egitim-vizesi/

Türkçe Yaz Kursu Ders Kitabı: Yunus Emre Enstitüsü Yabancılar için Türkçe Yedi İklim  Eğitim Seti

Yedi İklim A1

Not: Yabancılar için Türkçe Yaz Kursu eğitiminde Yunus Emre Enstitüsü eğitim müfredatı uygulanmaktadır.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini bilimsel bir yaklaşımla ele alan Mengütaş Türkçe Birimi; alanında uzman, bir kısmı yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış, yabancı dil öğretim teknikleri konusunda deneyimli ve dinamik bir kadroya sahiptir.

IMG-20160223-WA0019

Mengütaş Türkçe öğretmenleri Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinin Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan, Yabancılara Türkçe eğitiminde tecrübeli ve genç Türklerdir.

Türkçe Yaz Kursu: Türkiye’ye yaz döneminde turist ve başka amaçla gelerek, Türkiye’de ve kendi ülkesinde çalışmayı amaçlayan yabancılara uygulanan programdır. Uygulamalar ise:

1) Turist veya Türkçe Eğitim Vizesi

Türkiye’de Türkçe öğrenmek için gelecek olan yabancılara Mengütaş TÖMER Türkçe Kursu davetiyesi gönderilir ve ilgili ülkelerdeki T.C. Büyükelçilik veya Başkonsolosluklardan Türkçe Öğrenim vizesi alınır.

Davetiye Ücreti: 100 Amerikan dolarıdır, davetiye ücreti öğrenci eğitim vizesi alıp, Mengütaş’a kesin kaydını yaparken kurs ücretinden düşer.

2) Karşılama

Türkiye’ye geldiğinde Mengütaş Görevlileri tarafından İstanbul havalimanında karşılanır ve otobüs ile Ankara’ya gönderilir. Ankara’da da Mengütaş Görevlileri tarafından karşılanarak Mengütaş’a kesin kaydı yapılır.

Karşılama Ücreti: 50 Amerikan dolarıdır. (İstanbul – Ankara otobüs bileti 25 Amerikan doları, karşılama taksi parası ve görevlinin diğer masrafları 25 Amerikan dolarıdır.)

3) Konaklama ve Yemek

Mengütaş’a kesin kaydını yaptıran yabancılar için Türkçe Yaz Kursu eğitimi görecek olan öğrencileri Mengütaş’ın anlaştığı yurt veya Mengütaş’ın açtığı öğrenci evlerine yerleştirilir. Öğrencinin kaldığı yerde sabah kahvaltı ve akşam yemeği verilir.

Konaklama ve Yemek Ücreti: Aylık 200 – 300 Amerikan Doları arasıdır. (Yurt veya Öğrenci Evi aylık ücretlerinde sabah ve akşam yemeği de konaklama ücretine dahildir.)

4) Türkçe Eğitimi

Yaz döneminde Türkçe eğitimi almak için gelen yabancılara 3 aylık Türkçe Hızlı Yetiştirme eğitimi verilir.

Hızlandırılmış Türkçe Kursu: Yaz dönemi için Türkçe Hızlı Yetiştirme Kursu paket programı öğrencilerine 3 aylık Türkçe programı sonunda Mengütaş tarafından Türkçe Yeterlilik Sertifikası verilir.

5) Türkçe Öğrenim İkameti: 

Yabancılar için Türkçe Hızlı Yetiştirme Yaz Kursu programına kesin kaydı yapılan öğrencilere Mengütaş’ta Türkçe öğrenim gördüklerine dair öğrenci belgesi verilir. Öğrenci Mengütaş’tan aldığı öğrenci belgesi ile Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğünden Türkçe Öğrenim oturum izni alabilirler.

6) Ücretsiz İş Danışmanlığı:

İş Danışmanlığı: Mengütaş’ta Yabancılar için Türkçe Hızlı Yetiştirme Yaz Kursu paket eğitim programına katılan yabancılara iş başvurusu ve iş bulmaları konularında ücretsiz danışmanlık hizmeti verilir.


Not: Mengütaş Dil Eğitim Merkezi Kalite odaklı çalışma yapmakta olup, size güzel bir ortamda bilgisayar ve projektör destekli dil eğitimi hizmeti sunar.

Güzel Ortamda En Uygun Ücretle Kaliteli Yabancı Dil Eğitimi Hizmetinizdedir.

Mengütaş Derslik Ortamı Fotoğrafları için Tıklayınız.

iletisimMengütaş Dil Eğitim Merkezi İrtibat Bilgileri 

Tel: +90 312 231 67 57

Cep: +90 530 038 67 37

Wechat: Nuzugum2013

E-mail: bilgikut@gmail.com

Web: http://www.mengutas.com/

Skype: mengutas

Facebook: www.facebook.com/mengutasdil

Adres: Mithatpaşa Cad. No: 45/8, Kızılay, Çankaya / Ankara

(Kızılay Mithatpaşa Köprü yanı, HSBC Banka üstü 4. kat)

Google Haritası Mengütaş Tarifesi

SAT Kursu, Ankara

Eğer amacınız tanınmış bir Amerikan üniversitelerinde lisans veya ön lisans derecesi almaksa, SAT sınavını geçmeniz gerekir. Mengütaş uluslararası öğrencileri bu zorlu sınavlara hazırlamada uzmandır.

SAT Matematik

SAT (Scholastic Aptitude Test) Sat, Amerika da üniversite eğitimi almak isteyenlerin girmesi gereken bir sınavdır. Bu sınav lisans eğitimi almak isteyen her ABD vatandaşından talep edilmekte ve bazı üniversiteler tarafından yabancı uyruklu öğrencilerden de istenmektedir. Size Özel SAT eğitimlerimiz kurumumuz tarafından verilmektedir.


SAT Nedir?

Amerika da üniversite eğitimi almak isteyenlerin girmesi gereken bir sınavdır. Bu sınav lisans eğitimi almak isteyen her ABD vatandaşından talep edilmekte ve bazı üniversiteler tarafından yabancı uyruklu öğrencilerden de istenmektedir.

Sat sınavı; SAT 1 ve SAT 2 olmak üzere 2 çeşittir.

SAT 1 (Reasonin Test)

SAT 1 (Reasoning Test) : 3 saatlik bir sınavdır. Sözel ve sayısal bilginizi test eder.Test Skoru 200 ile 800 arasında değişmektedir.

Sözel: 78 Soru -75 dakika

Sayısal: 60 Soru -75 dakika

Sat 1 için alınan ortalama skor 500’dür.

SAT 1 Formatı

YETENEK KONU SÜRE

Wrting
Çoktan seçmeli 35

Wrting
Öğrencinin yazacağı essay 25
Critical Reading 2 adet 25 ve 1 adet 20 dk lık bölüm Reading comprehension, sentence completions, and paragraph-length critical reading 70
Mathematics Number and operations; algebra and functions; geometry; statistics, probability, and data analysis 70

SAT 2 Formatı

SAT 2 – SUBJECT TESTS Belirli bir alandaki bilginizi ölçen sınavdır. Sınav süresi 1 saattir. Sorular çoktan seçmelidir.Türkiye’de genellikle Math Level I, Math Level II, Physics ve Chemistry seçmektedir. Bu seçim okumak istediğiniz bölüme bağlı değişkenlik gösterir. Pek çok Amerikan Üniversitesi SAT testlerinin en az birisini hatta çok iyi üniversiteler her ikisini de ister. SAT sınavında alınabilecek minimum ve maksimum puan; Math 200-800 Verbal 200-800‘dür. SAT sınavlarına telefonla başvuru yapılamaz. Teste girmek için başvuru formunun doldurulması gerekir. SAT Sınavları bilgi broşürü ve başvuru formu için SAT Avrupa Test merkezi telefon, faks veya e-maille ulaşıp form istemeniz gerekir.

Tel: ++ 31-26-3521 577,        Fax: ++ 31-26-3521 278,

E – mail: registration@citogroep.nl Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadır, görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. .

SAT, ABD’de lisans öncesi kabullerde kullanılan, eleştirel düşünme becerileri için standartlaştırılmış bir sınavdır. Öğretmenlerimiz sizi etkileşimli ortamda etkin test stratejileri ile hazırlar ve sizin sınav gününe kadar motive olmanızı ve sınava odaklanmanızı sağlar.

Yurtdışından gelen yabancı SAT Hazırlık öğretmenlerimizle SAT sınavı hazırlık kursu devam etmekte olup, yeni grup kurs kayıtlarımız devam edecektir.

SAT Hazırlık Kursu hakkında detaylar aşağıdaki gibidir:

 Kurs Çeşidi Standart Yoğun
 Haftalık Ders Saati 15 Saat (Günde 3 saat, hafta içi 4 gün) 20 Saat (Günde 4 saat, hafta içi 5 gün)
 Haftalık Ders Dağılımı IQ 3 saat,  Matematik  6 saatİngilizce 6 saat IQ 6 saat,  Matematik  8 saatİngilizce 6 saat
 Aylık Ders Saati 60 Saat 72 Saat
 Kurs Gün ve Saatleri Pazartesiden – Cumaya 5 gün, 14:00 – 16:50, Pazartesiden – Cumaya 5 gün, 14:00 – 17:50,
 Kurs Süresi (Standart) 5 ay / 300 Ders Saati, 3 saat, 5 gün, 60 saat / ay 4 ay / 320 Ders Saati, 4 saat, 5 gün, 80 saat / ay
3 ay / 240 Ders Saati, 4 saat, 5 gün, 80 saat / ay
 Bir Ders Saati 50 dakika
 Eğitim İçeriği SAT Sınavı hazırlık olarak Matimatik, Geometri, IQ ve İngilizce sınava hazırlık eğitimi verilir.
 Eğitim Materyalleri Eğitim Materyalleri kurs ücretine dâhil değildir.

YÖS Kursu ders gün ve saatleri öğretmen ve öğrencilerin özel durumuna göre belirlenir.

Mengütaş SAT Hazırlık Öğretmenleri:

Mengütaş SAT öğretmenleri SAT sınavı kapsayan İngilizce ana dili olan veya İngilizceyi ana dil gibi bilen ve alanındaki uluslararası SAT sınavlarında yüksek puan alan ve eğitim tecrübesine sahip yabancılardır. 


Hannah Bird: SAT İngilizce Hazırlık Öğretmeni

Ülkesi: İngiltereHannah

Eğitimi: Yüksek Lisans – Kamu İşleri ve Lobicilik, Brunel Üniversitesi / İngiltere

Tecrübesi: 8 yıllık İngilizce öğretmenlik tecrübesi (UK & Turkey)

İngilizce Seviyesi: İngiltereli Ana Dili İngilizce

Verdiği Dersler: Genel İngilizce, IELTS, TOEFL / TOEIC, SAT Sınavlara Hazırlık Eğitimi

Bildiği Diller: İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca ve Türkçe


Lebap Akmyradow: SAT Matimatik Öğretmeni

LebapÜlkesi: Türkmenistan

Eğitim Durumu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü

Tecrübesi: 1 Yıllık SAT / YÖS Matimatik Hazırlık Öğretmenliği, (Türkiye)

Verdiği Dersler: SAT / YÖS Hazırlık Eğitimi (IQ, Matimatik ve Geometri)

Bildiği Diller: Türkçe, Türkmence, Rusça & İngilizce


Not: SAT ders gün ve saatleri öğretmen ve öğrencilerin özel durumuna göre belirlenir.

Bu program…

  • ABD’de üniversite veya yüksekokulda eğitim almak istiyorsanız
  • Kabul sınavına en iyi hazırlığı istiyorsanız, sizin için idealdir

Kurs süresi: 16 hafta

Kurs detayları

  • Aylık 24 veya 36 dersin (derslerin süresi 50 dakikadır) içeriği:
  • SAT Hazırlık dersleri – Sınav hazırlık dersleriniz, Kaplan International Colleges’in eşsiz kurs materyallerini kullanarak, seçtiğiniz sınava her yönden derinlemesine odaklanarak sizin mümkün olan en iyi sonucu almanızı sağlar.
  • Yapısal Çalışma seansı – Kursunuzun ayrılmaz parçası olan yapısal çalışma dersleriniz, geniş eğitim materyalleri kütüphanemizden faydalanabilmenizi sağlar. Yüksek puan almak için bilgisayar laboratuvarlarımızda verilen alıştırma testlerimizi tamamladıkça, bir yandan da öz güveninizi ve becerilerinizi geliştirmiş olacaksınız.

En küçük yaş: 16

Giriş için gerekli seviyeler: TOEFL®  iBT 68

16 hafta veya daha fazla eğitim gören bütün Kaplan International Colleges öğrencileri düzenli olarak izlenir ve gelişimleri Kişisel Öğrenci Dosyasına kaydedilir. Kişisel Öğrenci Dosyası, her bir temel İngilizce yeteneğinin nasıl geliştiğini ve geliştirilmesi gereken alanları kesin olarak ortaya çıkaracaktır. Kursun sonunda, öğrenciler İngilizce seviyelerini gösteren Kaplan International Colleges Başarı Sertifikası alır. Bu sertifika, sizin Kişisel Öğrenci Dosyanız ile beraber dil başarınızı belgeler ve gelecekte işvereninize veya eğitim kurumunuza İngilizce becerinizin kanıtı olarak sunulabilir. Ödülünüz, başarılı bir SAT sınav sonucu ve hayal ettiğiniz lisans programına katılmak olacak.

Sınıflar en az 6 öğrenciden oluşur, eğer öğrenci sayısı 6’dan az ise, kurum ders ücretlerini öğrenci sayısı ve öğretmen maaşına göre yeniden belirleyebilir. Öğrenci sayısı 1 ile 3 arası ise, kurs ücreti özel ders olarak hesaplanabilir.


Not: Mengütaş Dil Eğitim Merkezi Kalite odaklı çalışma yapmakta olup, size güzel bir ortamda bilgisayar ve projektör destekli dil eğitimi hizmeti sunar.

Güzel Ortamda En Uygun Ücretle Kaliteli Yabancı Dil Eğitimi Hizmetinizdedir.

Mengütaş Derslik Ortamı Fotoğrafları için Tıklayınız.

iletisimMengütaş Dil Eğitim Merkezi İrtibat Bilgileri 

Tel: +90 312 231 67 57

Cep: +90 530 038 67 37

Wechat: Nuzugum2013

E-mail: bilgikut@gmail.com

Web: http://www.mengutas.com/

Skype: mengutas

Facebook: www.facebook.com/mengutasdil

Adres: Mithatpaşa Cad. No: 45/8, Kızılay, Çankaya / Ankara

(Kızılay Mithatpaşa Köprü yanı, HSBC Banka üstü 4. kat)

Google Haritası Mengütaş Tarifesi

YÖS Kursu, Ankara

Mengütaş, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS)’e öğrenci hazırlayan bu alanda uzmanlaşmış bir kurumdur.

Kurumumuzda YÖS Hazırlık ve Yabancılar için Türkçe eğitimi olarak sadece yabancı uyruklu öğrencilere yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu durum bütün personelimizin enerjilerini sadece YÖS öğrencilerine ayırmalarını ve bu konuda hatasız çalışmalarını sağlamaktadır.

Mengütaş Türkiye’de eğitim almak isteyen yabancı öğrencilerin en prestijli üniversitelerde okumalarına imkan sunmaktadır.

YÖS Hazırlık Kursu hakkında detaylar aşağıdaki gibidir:

YÖS Kursu ders gün ve saatleri öğretmen ve öğrencilerin özel durumuna göre belirlenir.

YÖS Hazırlık Kursu Öğretmenleri

Mengütaş YÖS Hazırlık öğretmenleri Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinin Matimatik bölümünden mezun olan, matimatik eğitiminde tecrübeli ve genç Türk veya yabancılardır.


Hangeldi Agajanov: YÖS Öğretmeni

HangeldiÜlkesi: Türkmenistan

Eğitim Durumu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matimatik Bölümü

Tecrübesi: 2 Yıllık YÖS Hazırlık Öğretmenliği, (Türkiye)

Verdiği Dersler: YÖS Hazırlık Eğitimi (IQ, Matimatik ve Geometri)

Bildiği Diller: Türkçe, Türkmence, Rusça & İngilizce


Lebap Akmyradow: SAT Matimatik Öğretmeni
LebapÜlkesi: Türkmenistan

Eğitim Durumu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü

Tecrübesi: 1 Yıllık SAT / YÖS Matimatik Hazırlık Öğretmenliği, (Türkiye)

Verdiği Dersler: SAT / YÖS Hazırlık Eğitimi (IQ, Matimatik ve Geometri)

Bildiği Diller: Türkçe, Türkmence, Rusça & İngilizce


 

YÖS Konuları

IQ Ders Konuları   Matematik Ders Konuları
Şifreler Polinomlar
Sayı Dizileri Fonksiyonlar
Farklı Şekli Bulmak İkinci Dereceden Denklemler
İşlemler Trigonometri
Matrisler Logaritma
Şekil Bağıntıları Limit
Şekil-Sayı İlişkileri Türev
Uzaysal Şekillerin karşılaştırılması İntegral
Tablolar Lineer Cebir
Terazilerde Denge Sayı Kümeleri,Dört işlem,Faktoriyel
Rasyonel Sayılar
Oran- Orantı
Çarpanlara Ayırma
Üslü Sayılar
Köklü sayılar
Birinci Dereceden Denklemler
Eşitsizlik-Mutlak Değer
Kümeler ve Aralıklar
Matris ve Determinant
Seriler
GEOMETRİ
Üçgenler
Dörtgenler
Çember ve Daire
Katı Cisimlerin alan ve Hacimleri
Doğrunun Analitik İncelenmesi
Çemberin Analitik İncelenmesi

 Sınavda Çıkan Soruların Dağılımı

Matematik Soru Sayısı  30
IQ Soru Sayısı 45
Geometri Soru Sayısı  5
TOPLAM  80

YÖS’e hazırlanan öğrenciler için kurs programı; YÖS sınavlarının kapsadığı konuların anlatımı, tekrarı ve yoğun test çalışmalarından oluşmaktadır. Sınıflarımız 10 – 12 kişilik seviye gruplarıdır. YÖS gruplarımız hafta içi sınıfları / hafta sonu sınıfları ve derslerin Türkçe veya İngilizce olarak anlatıldığı sınıflar olmak üzere gruplara ayrılır.

Mengütaş Yabancı Dil Eğitim Merkezi’nde öğrencilerimize verilen bütün yayınlar, Metropol Yayınları olan YÖS konu anlatımlarından ve özgün sorulardan oluşmaktadır.

YÖS hazırlık gruplarımızda haftalık zorunlu dersler dışında, rehberlik servisimiz öğrencilerimize grup olarak ya da bire bir etüd dersleri programlamakta, öğrencilerimiz deneme sınavı ya da tarama sınavı sonuçlarına göre ek derslerden yararlanmaktadırlar. Ayrıca öğrencilerimiz diledikleri taktirde, eksik oldukları derslerden veya konulardan grup halinde ya da bire bir etütler de alabilmektedirler.

Kurslarımıza katılmak için yurt dışından Türkiye’ye gelecek öğrencilerimiz, kurslarımıza önceden kayıt yaptırarak, kendilerine gönderilecek olan “Kabul Mektubu” (Acceptance Letter) ile ülkelerindeki Türkiye büyükelçiliklerinden ve konsolosluklarından öğrenim vizesi talebinde bulunabilmekte, böylece Türkiye’ye öğrenim vizesi ile giriş yaptıktan sonra bir yıl oturma izni alabilmektedirler.

Sınıflar en az 6 öğrenciden oluşur, eğer öğrenci sayısı 6’dan az ise, kurum ders ücretlerini öğrenci sayısı ve öğretmen maaşına göre yeniden belirleyebilir. Öğrenci sayısı 1 ile 3 arası ise, kurs ücreti özel ders olarak hesaplanabilir.

02 Şubat 2015 Pazartesi günü saat 14:30’de başlamış olan YÖS Hazırlık eğitimlerimiz devam etmektedir.

IMG_4220

IMG_4231

IMG_4232

IMG_4237


Not: Mengütaş Dil Eğitim Merkezi Kalite odaklı çalışma yapmakta olup, size güzel bir ortamda bilgisayar ve projektör destekli dil eğitimi hizmeti sunar.

Güzel Ortamda En Uygun Ücretle Kaliteli Yabancı Dil Eğitimi Hizmetinizdedir.

Mengütaş Derslik Ortamı Fotoğrafları için Tıklayınız.

iletisimMengütaş Dil Eğitim Merkezi İrtibat Bilgileri 

Tel: +90 312 231 67 57

Cep: +90 530 038 67 37

Wechat: Nuzugum2013

E-mail: bilgikut@gmail.com

Web: http://www.mengutas.com/

Skype: mengutas

Facebook: www.facebook.com/mengutasdil

Adres: Mithatpaşa Cad. No: 45/8, Kızılay, Çankaya / Ankara

(Kızılay Mithatpaşa Köprü yanı, HSBC Banka üstü 4. kat)

Google Haritası Mengütaş Tarifesi

Not 1: Mengütaş YÖS Hazırlık Kursuna katılan öğrencilerimizin oturma izni alabilmeleri için %80 indirimli ücretle Yabancılar için Türkçe gruplarımıza katılmaları gerekmektedir.

Not 2: Kurslarımıza yurtdışından kayıt yaptırabilmek ya da gruplarımızda yer ayırttırmak için pasaport veya kimliğinizi bize mail ya da faks yoluyla göndermeniz; ayrıca katılmayı düşündüğünüz grubun kurs ücretinin minumum % 20′sini, banka hesaplarımızdan birine yatırmanız gerekmektedir.

Not 3: Gruplarımıza çok fazla talep olduğundan, bazı grupların kontenjanları başlangıç tarihlerinden önce dolmakta ve kayıtları kapanmaktadır. Bu nedenle kesin olarak kayıt yaptırmayı düşündüğünüz gruplara, başlangıç tarihlerinden önce kayıt yaptırmanız ya da kurumumuzla iletişime geçerek katılmayı düşündüğünüz gruplar hakkında öncesinde bilgi almanız yararlı olacaktır.

Ek 1: Yukarıdaki tabloda belirtilen grup başlangıç tarihlerinin her birinde yeterli öğrenci sayısı oluştuğu sürece Türkçe veya İngilizce gruplar açılabilir.

Ek 2: Tüm gruplarımızın hazırlık programları 31 Mayıs 2015 tarihine kadar sürmektedir. Konuların bitiminden sonraki süreçte konu tekrar dersleri yapılır, belli aralıklarla uygulanan konu tekrar testleri veya sınavlarıyla öğrencilerin bilgi eksikliklerinin giderilmesi ve öğrendikleri bilgileri pekiştirmeleri sağlanır.

Kayıt için Özel Notlar: 

Not 1: Kayıt yaptıracak öğrencilerden 3 adet fotoğraf, pasaport/kimlik fotokopisi, varsa oturma izni/ikamet tezkeresi fotokopisi istenir.
Not 2: Ders programları gruplar başlamadan en geç 3 gün öncesinde kesinleşir.
Not 3: Mengütaş Dil Eğitim Merkezi YÖS hazırlık kursları grup başlangıç tarihlerini, ders dağılımlarını, kayıt ücretlerini, kayıt olma şartlarını herhangi bir açıklamaya gerek kalmaksızın değiştirebilir.
Not 4: YÖS kurslarına kayıt esnasında ödenen kayıt ücretleri yasal olarak ispatlanan özel şartlar dışında iade edilemez.

2016 Yılında YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) Düzenleyen Üniversiteler

Kendi resmi web siteleri aracılığıyla  2016 yılında kendi bünyesinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) gerçekleştirdiğini duyuran üniversiteler aşağıda yer almaktadır.

Akdeniz Üniversitesi (Antalya)
Sınav tarihi: 24 Nisan 2016 Pazar Saat: 14.00
Sınav başvuru tarihleri: 4 Ocak 2016 – 3 Nisan 2016
Başvuru web adresi: https://bys.akdeniz.edu.tr/akus/
Sonuç açıklanma tarihi: 11 Mayıs 2016 Çarşamba
Sonuç web adresi:

Ankara Üniversitesi (Ankara)
Sınav tarihi: 28 Mayıs 2016 Cumartesi
Sınav başvuru tarihleri:21 Mart 2016 – 25 Nisan 2016 Saat 17:00
Başvuru web adresi: http://ayos.ankara.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi: http://ayos.ankara.edu.tr/

Adnan Menderes  Üniversitesi (Aydın)
Sınav tarihi: 14 Mayıs 2016 Saat 10:00
Sınav başvuru tarihleri:01 Mart 2016 – 07 Mayıs 2016
Başvuru web adresi:http://www.akademik.adu.edu.tr/internationalstudents/default.asp?idx=323139
Sonuç açıklanma tarihi:18 Mayıs 2016
Sonuç web adresi: http://www.akademik.adu.edu.tr/internationalstudents/default.asp?idx=323139

Atatürk Üniversitesi (Erzurum)
Sınav tarihi: 16 Nisan 2016
Sınav başvuru tarihleri: 14 Mart 2016 – 01 Nisan 2016
Başvuru web adresi: http://ataworld.atauni.edu.tr/onemli-tarihler/
Sonuç açıklanma tarihi: 27 Nisan 2016
Sonuç web adresi:

Başkent Üniversitesi (Ankara)
Sınav tarihi (1.Sınav): 25 Mart 2016 Cuma
Sınav başvuru tarihleri: 07 Mart 2016 – 23 Mart 2016
Sınav tarihi(2.Sınav): 27 Mayıs 2016 Cuma
Sınav başvuru tarihleri: 25 Nisan 2016 – 20 Mayıs 2016
Başvuru web adresi: http://ogrisl.baskent.edu.tr/yos.html
Sonuç açıklanma tarihi(1.Sınav):30 Mart 2016 Çarşamba
Sonuç açıklanma tarihi(2.Sınav):01 Haziran 2016 Çarşamba
Sonuç web adresi:http://ogrisl.baskent.edu.tr/yos.html

Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir)
Sınav tarihi: 15 Mayıs 2016 Pazar
Sınav başvuru tarihleri: Açıklanmadı
Başvuru web adresi: https://yos.balikesir.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Celal Bayar  Üniversitesi (Manisa)
Sınav tarihi: 21 Mayıs 2016 Cumartesi
Sınav başvuru tarihleri: 1 Şubat 2016-24 Nisan 2016
Başvuru web adresi: http://yos.cbu.edu.tr/anasayfa.tr.html
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas)
Sınav tarihi: 12 Haziran 2016  Saat 10:00
Sınav başvuru tarihleri: 22 Şubat 2016 – 13 Mayıs 2016
Başvuru web adresi:http://yos.cumhuriyet.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi: 24 Haziran 2016
Sonuç web adresi:

Çukurova Üniversitesi (Adana)
Sınav tarihi: 23 Nisan 2016 Cumartesi Saat:13.00
Sınav başvuru tarihleri: 1 Şubat 2016 – 25 Mart 2016
Başvuru web adresi: http://iso.cu.edu.tr/tur/index.html
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya)
Sınav tarihi: 01 Haziran 2016 Saat 10:30
Sınav başvuru tarihleri: 14 Mart 2016– 24 Mayıs 2016
Başvuru web adresi:http://yuob.dpu.edu.tr/index/sayfa/4889/dpuyos-2016-2017-akademik-takvim
Sonuç açıklanma tarihi:10 Haziran 2016
Sonuç web adresi:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir)
Sınav tarihi: 15 Mayıs 2016 Pazar Saat 10.00
Sınav başvuru tarihleri:15 Şubat 2016 – 02 Mayıs 2016
Başvuru web adresi: http://yos.ogu.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi:06 Haziran 2016
Sonuç web adresi:http://yos.ogu.edu.tr/

Ege Üniversitesi (İzmir)
Sınav tarihi: 15 Mayıs 2016 Saat 10:00
Sınav başvuru tarihleri: 04 Nisan 2016 -15 Nisan 2016
Başvuru web adresi:http://oidb.ege.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Erciyes Üniversitesi (Kayseri)
Sınav tarihi: 15 Mayıs 2016 Pazar Saat 10:00
Sınav başvuru tarihleri: 18 Ocak 2016 -30 Nisan 2016
Başvuru web adresi: http://www.eruyos.com/
Sonuç açıklanma tarihi:10 Haziran 2016
Sonuç web adresi:

Fırat Üniversitesi (Elazığ)
Sınav tarihi: 24 Mayıs 2016  Salı
Sınav başvuru tarihleri: 28 Mart 2016 – 20 Mayıs 2016
Başvuru web adresi: http://yos.firat.edu.tr/tr
Sonuç açıklanma tarihi: 30 Mayıs 2016
Sonuç web adresi:

İstanbul Üniversitesi (İstanbul)
Sınav tarihi: 30 Nisan 2016 Cumartesi Saat 15:00
Sınav başvuru tarihleri: 4 Ocak 2016 – 25 Mart 2016 Saat 17:00
Başvuru web adresi: http://yos.istanbul.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi: 30 Mayıs 2016 Pazartesi
Sonuç web adresi: http://yos.istanbul.edu.tr/

İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul)
Sınav tarihi: 14 Mayıs 2016 Cumartesi Saat 10:00
Sınav başvuru tarihleri: 06 Ocak 2016 – 13 Mayıs 2016
Başvuru web adresi:http://www.iku.edu.tr/5/31032/ikuyos-2016.html
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir)  
(İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sınavını iptal etmiştir.)

Marmara Üniversitesi (İstanbul)
Sınav tarihi: 7 Mayıs 2016 Cumartesi Saat: 10.00
Sınav başvuru tarihleri: 8 Mart 2016 – 8 Nisan 2016
Başvuru web adresi:http://muyos.marmara.edu.tr/
https://basvuru.marmara.edu.tr/Login
Sonuç açıklanma tarihi:25 Mayıs 2016
Sonuç web adresi:

Mersin Üniversitesi (Mersin)
Sınav tarihi: 29 Mayıs 2016 Pazar
Sınav başvuru tarihleri:08 Şubat 2016–13 Mayıs 2016
Başvuru web adresi:http://uluslararasi.mersin.edu.tr/idari/ogrenci-isleri-daire-baskanligi/uluslararasi/meuyos/basvuru/basvuru-islemleri
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay)
Sınav tarihi: 17 Haziran 2016
Sınav başvuru tarihleri: 16 Mayıs 2016 – 10 Haziran 2016
Başvuru web adresi:http://www.mku.edu.tr/index.php?page=archive_duyuru&location=303
Sonuç açıklanma tarihi:15.07.2016
Sonuç web adresi:

Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ)
Sınav tarihi:14 Mayıs 2016 Saat 14:00
Sınav başvuru tarihleri:  01 Şubat 2016 – 15 Nisan 2016
Başvuru web adresi: http://uok.nku.edu.tr/AnaSayfa/0/s/8413/4213
Sonuç açıklanma tarihi: 27 Mayıs 2016
Sonuç web adresi:http://uok.nku.edu.tr/AnaSayfa/0/s/8413/4213

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)
Sınav tarihi: 23 Nisan 2016 Cumartesi Saat: 10:00
Sınav başvuru tarihleri: 11 Ocak 2016 – 25 Mart 2016
Başvuru web adresi: http://yos.ktu.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi:17 Mayıs 2016
Sonuç web adresi:

Kafkasya Üniversiteler Birliği (KUNIB)
Sınav tarihi: 11 Haziran 2016 Cumartesi Saat: 09.30
Sınav başvuru tarihleri: 15 Şubat 2016 – 29 Nisan 2016
Başvuru web adresi: http://www.kunibeyos.com/index.yos
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Kocaeli Üniversitesi(Kocaeli)
Sınav tarihi: 11 Haziran 2016 Cumartesi
Sınav başvuru tarihleri: 12 Şubat 2016 – 08 Nisan 2016
Başvuru web adresi: http://yos.kocaeli.edu.tr/index.html
Sonuç açıklanma tarihi:12 Ağustos 2016
Sonuç web adresi:http://yos.kocaeli.edu.tr/index.html#examcenters

Pamukkale Üniversitesi(Denizli)
Sınav tarihi: 17 Mayıs 2016
Sınav başvuru tarihleri:  11 Nisan 2016 – 29 Nisan 2016
Başvuru web adresi: http://www.pau.edu.tr/yurtdisi/tr
Sonuç açıklanma tarihi: 24 Mayıs 2016
Sonuç web adresi:

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi (Samsun)
Sınav tarihi: 30 Nisan 2016 Cumartesi Saat 10:00
Sınav başvuru tarihleri: 4 Ocak 2016 – 10 Nisan 2016
Başvuru web adresi: http://ise.omu.edu.tr/haberler/omu-yos-30-nisan-2016-cumartesi-gunu-yapilacak
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Süleyman Demirel  Üniversitesi (Isparta)
Sınav tarihi: 21 Mayıs 2016 Cumartesi saat 11.00 (TSİ)
Sınav başvuru tarihleri: 2 Mart 2016 -15 Nisan 2016
Başvuru web adresi: https://yosbasvuru.sdu.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi: 6 Haziran 2016
Sonuç web adresi:https://yosbasvuru.sdu.edu.tr/

Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)
Sınav tarihi (1. Sınav): 10 Nisan 2016 Saat 10:00
Sınav başvuru tarihleri: 7 Ocak 2016 – 4 Mart 2016
Sınav tarihi (2. Sınav): 12 Haziran 2016 Saat 10:00
Sınav başvuru tarihleri:21 Nisan 2016-20 Mayıs 2016
Başvuru web adresi: http://www.ydok.yildiz.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi:(1. Sınav): 19 Nisan 2016
Sonuç açıklanma tarihi:(2. Sınav): 21 Haziran 2016
Sonuç web adresi:http://www.ydok.yildiz.edu.tr/

Kaynak: Metropol Eğitim Kurumları

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yapan Üniversiteleri

1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi ibu.edu.tr
2 Abdullah Gül Üniversitesi agun.edu.tr
3 Acıbadem Üniversitesi acibadem.edu.tr
4 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi abtu.edu.tr
5 Adıyaman Üniversitesi adiyaman.edu.tr
6 Adnan Menderes Üniversitesi adu.edu.tr
7 Afyon Kocatepe Üniversitesi aku.edu.tr
8 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi agri.edu.tr
9 Ahi Evran Üniversitesi ahievran.edu.tr
10 Akdeniz Üniversitesi akdeniz.edu.tr
11 Aksaray Üniversitesi aksaray.edu.tr
12 Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi
13 Altın Koza Üniversitesi altinkoza.edu.tr
14 Amasya Üniversitesi amasya.edu.tr
14 Anadolu Üniversitesi anadolu.edu.tr
15 Ankara Üniversitesi ankara.edu.tr
16 Ankara Bilge Üniversitesi bilge.edu.tr
17 Ardahan Üniversitesi ardahan.edu.tr
18 Artvin Çoruh Üniversitesi artvin.edu.tr
19 Atatürk Üniversitesi atauni.edu.tr
20 Atılım Üniversitesi atilim.edu.tr
21 Avrasya Üniversitesi avrasya.edu.tr/
22 Bahçeşehir Üniversitesi bahcesehir.edu.tr
23 Balıkesir Üniversitesi basir.edu.tr
24 Bartın Üniversitesi bartin.edu.tr
25 Başkent Üniversitesi baskent.edu.tr
26 Batman Üniversitesi batman.edu.tr
27 Bayburt Üniversitesi bayburt.edu.tr
28 Beykent Üniversitesi beykent.edu.tr
29 Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bezmialem.edu.tr
30 Bilecik Üniversitesi bilecik.edu.tr
31 Bingöl Üniversitesi bingol.edu.tr
32 Bitlis Eren Üniversitesi bitliseren.edu.tr
33 Boğaziçi Üniversitesi boun.edu.tr
34 Bozok Üniversitesi bozok.edu.tr
35 Bursa Orhangazi Üniversitesi bou.edu.tr
36 Bursa Teknik Üniversitesi btu.edu.tr
37 Canik Başarı Üniversitesi basari.edu.tr
38 Celal Bayar Üniversitesi bayar.edu.tr
39 Cumhuriyet Üniversitesi cumhuriyet.edu.tr
40 Çankaya Üniversitesi cankaya.edu.tr
41 Çağ Üniversitesi cag.edu.tr
42 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi comu.edu.tr
43 Çankırı Karatekin Üniversitesi karatekin.edu.tr
44 Çukurova Üniversitesi cu.edu.tr
45 Deniz Harp Okulu dho.edu.tr
46 Dicle Üniversitesi dicle.edu.tr
47 Doğuş Üniversitesi dogus.edu.tr
48 Dokuz Eylül Üniversitesi deu.edu.tr
49 Dumlupınar Üniversitesi dpu.edu.tr
50 Düzce Üniversitesi duzce.edu.tr
51 Ege Üniversitesi ege.edu.tr
52 Erciyes Üniversitesi erciyes.edu.tr
53 Erzincan Üniversitesi erzincan.edu.tr
54 Erzurum Teknik Üniversitesi erzurum.edu.tr
55 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ogu.edu.tr
56 Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi fatihsultan.edu.tr
57 Fatih Üniversitesi fatihun.edu.tr
58 Fırat Üniversitesi firat.edu.tr
59 Galatasaray Üniversitesi gsu.edu.tr
60 Gazi Üniversitesi gazi.edu.tr
61 Gaziantep Üniversitesi gantep.edu.tr
62 Gazikent Üniversitesi gazikent.edu.tr
63 Gaziosmanpaşa Üniversitesi gop.edu.tr
64 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü gyte.edu.tr
65 Gedik Üniversitesi gedik.edu.tr
66 Gediz Üniversitesi gediz.edu.tr
67 Giresun Üniversitesi giresun.edu.tr
68 Gülhane Askeri Tıp Akademisi gata.edu.tr
69 Gümüşhane Üniversitesi gumushane.edu.tr
70 Hacettepe Üniversitesi hacettepe.edu.tr
71 Hakkari Üniversitesi hakkari.edu.tr
72 Haliç Üniversitesi halic.edu.tr
73 Harran Üniversitesi harran.edu.tr
74 Hitit Üniversitesi hitit.edu.tr
75 Iğdır Üniversitesi igdir.edu.tr
76 Bilkent Üniversitesi bilkent.edu.tr
77 İnönü Üniversitesi inonu.edu.tr
78 Işık Üniversitesi isikun.edu.tr
79 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 29mayis.edu.tr/
80 İstanbul Arel Üniversitesi arel.edu.tr
81 İstanbul Aydın Üniversitesi aydin.edu.tr
82 İstanbul Bilgi Üniversitesi bilgi.edu.tr
83 İstanbul Bilim Üniversitesi istanbulbilim.edu.tr
84 İstanbul Gelişim Üniversitesi gelisim.edu.tr
85 İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi ikbu.edu.tr
86 İstanbul Kültür Üniversitesi iku.edu.tr
87 İstanbul Medeniyet Üniversitesi medeniyet.edu.tr
88 İstanbul Medipol Üniversitesi medipol.edu.tr
89 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi iszu.edu.tr
90 İstanbul Şehir Üniversitesi sehir.edu.tr
91 İstanbul Ticaret Üniversitesi iticu.edu.tr
92 İstanbul Üniversitesi istanbul.edu.tr
93 İstanbul Teknik Üniversitesi itu.edu.tr
94 İzmir Ekonomi Üniversitesi ieu.edu.tr
95 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ikc.edu.tr
96 İzmir Üniversitesi izmir.edu.tr
97 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü iyte.edu.tr
98 Kadir Has Üniversitesi khas.edu.tr
99 Kafkas Üniversitesi kafkas.edu.tr
100 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ksu.edu.tr
101 Karabük Üniversitesi karabuk.edu.tr
102 Karadeniz Teknik Üniversitesi ktu.edu.tr
103 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi kmu.edu.tr
104 Karatay Üniversitesi karatay.edu.tr
105 Kara Harp Okulu Kara Harp Okulu
106 Kastamonu Üniversitesi kastamonu.edu.tr
108 Kırıkkale Üniversitesi kku.edu.tr
109 Kırklareli Üniversitesi kirklareli.edu.tr
110 Kilis 7 Aralık Üniversitesi kilis.edu.tr
111 Kocaeli Üniversitesi kocaeli.edu.tr
112 Koç Üniversitesi ku.edu.tr
113 Konya Üniversitesi konya.edu.tr
114 Maltepe Üniversitesi maltepe.edu.tr
115 Mardin Artuklu Üniversitesi artuklu.edu.tr
116 Marmara Üniversitesi marmara.edu.tr
117 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi mehmetakif.edu.tr
118 Melikşah Üniversitesi meliksah.edu.tr
119 Mersin Üniversitesi mersin.edu.tr
120 Mevlana Üniversitesi mevlana.edu.tr
121 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi msgsu.edu.tr
122 Muğla Üniversitesi mugla.edu.tr
123 Mustafa Kemal Üniversitesi mku.edu.tr
124 Muş Alparslan Üniversitesi alparslan.edu.tr
125 Namık Kemal Üniversitesi nku.edu.tr
126 Nevşehir Üniversitesi nevsehir.edu.tr
127 Niğde Üniversitesi nigde.edu.tr
128 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi nny.edu.tr
129 Okan Üniversitesi okan.edu.tr
130 Ondokuz Mayıs Üniversitesi omu.edu.tr
131 Ordu Üniversitesi odu.edu.tr
132 Orta Doğu Teknik Üniversitesi odtu.edu.tr
133 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi osmaniye.edu.tr
134 Özyeğin Üniversitesi ozyegin.edu.tr
135 Pamukkale Üniversitesi pamukkale.edu.tr
136 Piri Reis Üniversitesi pirireis.edu.tr
137 Polis Akademisi pa.edu.tr
138 Rize Üniversitesi rize.edu.tr
139 Sabancı Üniversitesi sabanciuniv.edu.tr
140 Sakarya Üniversitesi sakarya.edu.tr
141 Selçuk Üniversitesi selcuk.edu.tr
142 Siirt Üniversitesi siirt.edu.tr
143 Sinop Üniversitesi sinop.edu.tr
144 Süleyman Demirel Üniversitesi sdu.edu.tr
145 Süleyman Şah Üniversitesi ssu.edu.tr
146 Şırnak Üniversitesi sirnak.edu.tr
147 Şifa Üniversitesi sifa.edu.tr
148 TED Üniversitesi tedu.edu.tr
149 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi etu.edu.tr
150 Toros Üniversitesi toros.edu.tr
151 Trakya Üniversitesi trakya.edu.tr
152 Tunceli Üniversitesi tunceli.edu.tr
153 Turgut Özal Üniversitesi turgutozal.edu.tr
154 Türk Alman Üniversitesi tau.edu.tr
155 Türk Hava Kurumu Üniversitesi thk.edu.tr
156 Ufuk Üniversitesi ufuk.edu.tr
157 Uludağ Üniversitesi uludag.edu.tr
158 Uluslararası Antalya Üniversitesi antalya.edu.tr
159 Uşak Üniversitesi usak.edu.tr
160 Üsküdar Üniversitesi uskudar.edu.tr
161 Yalova Üniversitesi yalova.edu.tr
162 Yaşar Üniversitesi yasar.edu.tr
163 Yeditepe Üniversitesi yeditepe.edu.tr
164 Yeni Yüzyıl Üniversitesi yeniyuzyil.edu.tr
165 Yıldız Teknik Üniversitesi yildiz.edu.tr
166 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ybu.edu.tr
167 Yüzüncü Yıl Üniversitesi yyu.edu.tr
168 Zirve Üniversitesi zirve.edu.tr
169 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi karaelmas.edu.tr

Üniversite Türkçe Hazırlık 5’li Eğitim Paket Programı

(Vize + Yurt + Türkçe + YÖS/ALES + Ücretsiz Eğitim ve Burs Danışmanlığı + Öğrenim İkameti)

Mengütaş Dil Eğitim Merkezinde Yabancılar için Türkçe dersi Orta Asya ve Kafkasya’dan gelen Türk soylu öğrenciler ile anadili Türkçe olmayan diğer yabancı öğrencileri bir birinden ayırarak Türkçe eğitimi verilmektedir. Bu eğitim uygulaması sadece Mengütaş’ta mevcuttur.

Mengütaş Türkçe öğretmenleri Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinin Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan, Yabancılara Türkçe eğitiminde tecrübeli ve genç Türk hocalardır.

Mengütaş Üniversite Türkçe Hazırlık Paketi detayları aşağıdaki gibidir:

Mengütaş Üniversite Türkçe Hazırlık Eğitimi: Türkiye’de kendi imkanı ile üniversitelerde lisans ve lisansüstü eğitimi almak için gelen yabancı öğrencilere uygulanan programdır. Uygulamalar ise:

1) Eğitim Vizesi

Türkiye’de kendi imkanı ile üniversitelerde lisans ve lisansüstü eğitimi almak için gelen yabancı öğrencilere Mengütaş TÖMER Türkçe Kursu davetiyesi gönderilir ve ilgili ülkelerdeki T.C. Büyükelçilik veya Başkonsolosluklardan öğrenci vizesi alınır.

Davetiye Ücreti: 100 Amerikan dolarıdır, davetiye ücreti öğrenci eğitim vizesi alıp, Mengütaş’a kesin kaydını yaparken kurs ücretinden düşer.

2) Karşılama

Öğrenci ülkesinden eğitim vizesini alıp Türkiye’ye geldiğinde Mengütaş Görevlileri tarafından İstanbul havalimanında karşılanır ve otobüs ile Ankara’ya gönderilir. Ankara’da da Mengütaş Görevlileri tarafından karşılanarak Mengütaş’a kesin kaydı yapılır.

Karşılama Ücreti: 75 Amerikan dolarıdır. (İstanbul – Ankara otobüs bileti 30 Amerikan doları, taksi parası ve görevlinin diğer masrafları 45 Amerikan dolarıdır.)

3) Konaklama ve Yemek

Mengütaş’a kesin kaydını yaptıran Üniversite Türkçe Hazırlık eğitimi görecek olan öğrencileri Mengütaş’ın anlaştığı yurt veya Mengütaş’ın açtığı öğrenci evlerine yerleştirilir. Öğrencinin kaldığı yerde sabah kahvaltı ve akşam yemeği verilir.

Konaklama ve Yemek Ücreti: Aylık 125 – 200 Amerikan Doları arasıdır. (Yurt veya Öğrenci Evi aylık ücretlerinde sabah ve akşam yemeği de konaklama ücretine dahildir.)

4) Üniversite Türkçe Hazırlık Eğitimi (Türkçe + YÖS/ALES)

Türkiye’de kendi imkanı ile üniversitelerde lisans ve lisansüstü eğitimi almak için gelen Türk soylu öğrenciler için Türkçe 7 ay, Yabancılar için Türkçe 9 aylık Türkçe Hazırlık ve 5 aylık YÖS / ALES sınavlarına hazırlık eğitimi verilir.

Mengütaş Türkçe Hazırlık paket programı öğrencilerine 7 veya 9 aylık Türkçe programı sonunda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Yüksek Türkçe Sertifikası verilir.

Ders Kitabı: Ankara Üniversitesi TÖMER Yabancılar için Türkçe HİTİT 1., 2. ve 3. Kitapları

hitit

Not: Yabancılar için Türkçe eğitiminde Ankara Üniversitesi TÖMER eğitim müfredatı uygulanmaktadır.

Türk Soylular için Eğitim Dönemi ve Ders Programı: 

Güz Dönemi: Eylül – Aralık arası 4 ay Temel ve Orta Türkçe ve YÖS / ALES Sınavlarına Hazırlık (Lisans adayları için YÖS, Lisansüstü adayları için ALES)

Bahar Dönemi: Ocak – Mayıs arası 3 ay Yüksek Türkçe ve YÖS / ALES Sınavlarına Hazırlık (Lisans adayları için YÖS, Lisansüstü adayları için ALES)

Türkçe ve YÖS/ALES kitap ücretleri 100$ civarında olup, kurs ücretine dahil değildir.

Yabancı Öğrenciler için Eğitim Dönemi ve Ders Programı: 

Güz Dönemi: Eylül – Şubat arası 6 ay Temel ve Orta Türkçe ve YÖS / ALES Sınavlarına Hazırlık (Lisans adayları için YÖS, Lisansüstü adayları için ALES)

Bahar Dönemi: Şubat – Mayıs arası 3 ay Yüksek Türkçe ve YÖS / ALES Sınavlarına Hazırlık (Lisans adayları için YÖS, Lisansüstü adayları için ALES)

Türkçe ve YÖS/ALES kitap ücretleri 100$ civarında olup, kurs ücretine dahil değildir.

YÖS / ALES Kurs Tarihleri Eylül Grubu:

28 Eylül 2015 – 12 Şubat 2016

Ocak Grubu:

18 Ocak 2016 – 06 Mayıs 2016

Ekim Grubu:

26 Ekim 2015 – 11 Mart 2016

Kasım Grubu:

23 Kasım 2015 – 08 Nisan 2016

Şubat Grubu:

15 Şubat 2016 – 06 Mayıs 2016

Aralık Grubu:

21 Aralık 2015 – 06 Mayıs 2016

Yabancılar için Türkçe Öğretmenleri

Mengütaş Türkçe öğretmenleri Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinin Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan, yabancılara Türkçe eğitiminde tecrübeli ve genç Türklerdir.


Sümeyye Hanne Akbaş: Yabancılar için Türkçe Öğretmeni

SümeyyeÜlkesi: Türkiye

Eğitim Durumu: Ankara Üniversitesi  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı  (Lisans)

Tecrübesi: 1 Yıllık Türkçe Öğretmenliği (Yabancılar için Türkçe), (Ankara / Türkiye)

Verdiği Dersler: Türk Soylular için Türkçe, Yabancılar için Türkçe

Bildiği Diller: Türkçe, İngilizce


Alparslan Karabağ: Yabancılar için Türkçe Öğretmeni, Osmanlıca Öğretmeni

alparslanÜlkesi: Türkiye

Eğitim Durumu: Gazi Üniversitesi  Türk Dil ve Edebiyatı  (Y. Lisans)

Tecrübesi: 2 Yıllık Yabancılar için Türkçe Öğretmenliği, Osmanlıca Dil Eğitimi

Verdiği Dersler: Türk Soylular için Türkçe, Yabancılar için Türkçe, Osmanlıca

Bildiği Diller: Türkçe, İngilizce


YÖS Hazırlık Kursu Öğretmenleri

Mengütaş YÖS Hazırlık öğretmenleri Türkiye’nin en ünlü üniversitelerine çok yüksek YÖS sınavı puanıyla kazanan Matimatik veya Fizik bölümlerinden mezun olan, YÖS sınavı hazırlık eğitiminde tecrübeli kişilerdir.


Hangeldi Agajanov: YÖS Hazırlık Öğretmeni

HangeldiÜlkesi: Türkmenistan

Eğitim Durumu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matimatik Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi

Tecrübesi: 2 Yıllık YÖS Hazırlık Öğretmenliği, (Türkiye)

Verdiği Dersler: YÖS Hazırlık Eğitimi (IQ, Matimatik ve Geometri)

Bildiği Diller: Türkçe, Türkmence, Rusça & İngilizce


Doolos Aibek Uulu: YÖS Hazırlık Öğretmeni

DoolosÜlkesi: Kırgızistan

Eğitim Durumu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi

Tecrübesi: 1 Yıllık YÖS Hazırlık Öğretmenliği, (Türkiye)

Verdiği Dersler: YÖS Hazırlık Eğitimi (IQ, Matimatik ve Geometri)

Bildiği Diller: Türkçe, İngilizce, Kırgızca, Rusça & Çince


 

IMG_2705

5) Türkiye Öğrenim İkameti: 

Mengütaş’ta Üniversite Türkçe Hazırlık Eğitim programına kesin kayıdı yapılan yabancı öğrencilere Mengütaş’ta Türkçe öğrenim gördüklerine dair bir senelik öğrenci belgesi verilir. Öğrenci Mengütaş’tan aldığı öğrenci belgesi ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesinden öğrenim oturum izni alabilirler.

6) Ücretsiz Eğitim ve Burs Danışmanlığı:

Üniversite Başvurusu: Mengütaş’ta 7 + 5 veya 9 + 5 hazırlık paket eğitim programına katılan yabancı öğrencilerin üniversite başvurularına ücretsiz danışmanlık hizmeti yapılır.

Burs Başvurusu: Devlet bursu olan Türkiye Burslarına başvurularına ücretsiz danışmanlık yapar ve yol gösterir. Özel burs olan sivil toplum kuruluşları olarak vakıf ve dernekler bursları başvuru işlemlerine ücretsiz danışmanlık yapar ve yol gösterir.

Mengütaş 7 + 5 veya 9 + 5 aylık Üniversite Türkçe Hazırlık eğitim paket programına katılan yabancı öğrencilerin üniversiteleri kazanma oranına % 90 olarak garanti veriyor.

Mengütaş Türkçe Öğretmenleri (Yabancılar için Türkçe)

Mengütaş Türkçe öğretmenleri Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinin Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan, Yabancılara Türkçe eğitiminde tecrübeli ve genç Türklerdir.

Türkçe Kursu Öğretmeni hakkında bilgi almak için Öğretmen Kadrosu sayfasını ziyaret ediniz veya aşağıdaki linki tıklayınız: 

http://www.mengutas.com/ogretmen-kadrosu/


Türk Soylular için Türkçe Kurları ve Kur Süreleri: 7 ay

Temel Türkçe (1 ve 2): 2 ay

Orta Türkçe (1 ve 2): 2 ay

Yüksek Türkçe (1 ve 2): 3 ay

Yabancılar için Türkçe Kurları ve Kur Süreleri: 9 ay

Temel Türkçe (1 ve 2): 3 ay

Orta Türkçe (1 ve 2): 3 ay

Yüksek Türkçe (1 ve 2): 3 ay

Üniversite Türkçe Hazırlık Programı: Haftada 5 gün, günde 4 saat, aylık toplam 80 saat.

Üniversite Türkçe Hazırlık Programı Ders Saatleri:

Sabah Grubu: 09:30 – 13:20 (4 saat)

Öğleden Sonra Grubu:  14:00 – 17:50 (4 saat)

Not: Mengütaş’ta bir ders saati 50 dakikadır. Mengütaş’ta Türkçe kur seviye saatleri Türkçe kursuna katılan Türk soylu veya yabancı öğrencilere göre belirlenmiş olup, Türk soylu öğrenciler için bir kur 40 saat, yabancı öğrenciler için bir kur 60 saattir. Türk soylular için Türkçe kursu toplam 7 ay, Yabancılar için Türkçe toplam 9 ay sürmektedir.

Mengütaş Dil Eğitim Merkezi Kalite odaklı çalışma yapmakta olup, size 9 veya 12 kişilik güzel bir ortamda bilgisayar ve projektör destekli dil eğitimi hizmeti sunar.

Sınıflar en az 6 öğrenciden oluşur, eğer öğrenci sayısı 6’dan az ise, kurum ders ücretlerini öğrenci sayısı ve öğretmen maaşına göre yeniden belirleyebilir. Öğrenci sayısı 1 ile 3 arası ise, kurs ücreti özel ders olarak hesaplanabilir.


Not: Mengütaş Dil Eğitim Merkezi Kalite odaklı çalışma yapmakta olup, size güzel bir ortamda bilgisayar ve projektör destekli dil eğitimi hizmeti sunar.

Güzel Ortamda En Uygun Ücretle Kaliteli Yabancı Dil Eğitimi Hizmetinizdedir.

Mengütaş Derslik Ortamı Fotoğrafları için Tıklayınız.

iletisimMengütaş Dil Eğitim Merkezi İrtibat Bilgileri 

Tel: +90 312 231 67 57

Cep: +90 530 038 67 37

Wechat: Nuzugum2013

E-mail: bilgikut@gmail.com

Web: http://www.mengutas.com/

Skype: mengutas

Facebook: www.facebook.com/mengutasdil

Adres: Mithatpaşa Cad. No: 45/8, Kızılay, Çankaya / Ankara

(Kızılay Mithatpaşa Köprü yanı, HSBC Banka üstü 4. kat)

Google Haritası Mengütaş Tarifesi