Ücretsiz Eğitim Danışmanlığı

Yurtdışı-Eğitim

Ücretsiz Eğitim Danışmanlığı 

Türkler için Çin’de Üniversite Eğitimi Hakkında

Çin’de Üniversite Eğitimi

Gelişmekte olan ekonomisiyle Dünya ticaretini etkilemekte olan Çin’de üniversite eğitimi almak isteyen aday Türk öğrencilerimize başvuru, kayıt, konaklama, Çin’de eğitim ve yaşam konularında eksiksiz ve ücretsiz bir danışmanlık desteği sağlıyoruz. Çin ile Türkiye arasında artan ticaret hacmi ve Çin’de üniversite eğitimi maliyetlerinin son derece düşük olması nedeniyle Çinde eğitim ve Çin üniversiteleri gün geçtikçe cazip bir seçenek haline gelmektedir. Çinde eğitim fiyatları Avrupa ve Amerikan üniversite fiyatlarının çok çok altındadır. Ayrıca, tüm detaylarıyla Çin’i tanıyan ve Çin ile yapılan ticarette Çinceyi iyi seviyede bilenler ticaretini riske atmamaktadır.

Çin’de Üniversitelere Başvuru ve Kayıt Şartları

Çince dil eğitimi sonrasında 4 yıllık üniversite ve yüksek lisans veya doktora eğitiminizi son derece ekonomik maliyetlerle Çin’de gerçekleştirebilirsiniz. Çin’de lisans eğitimi için lise mezunu, Çin’de yüksek lisans (master) eğitimi için ise lisans mezunu olmanız yeterlidir.

Yabancı Öğrencilere Türkiye’deki Burslar ve Üniversiteler hakkında Ücretsiz Danışmanlık

International-StudentMENGÜTAŞ Dil Eğitim Merkezi kendi imkanları ile Türkiye’ye eğitim amaçlı gelen yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe eğitim ve YÖS hazırlık eğitimi ile birlikte Türkiye’deki burslar hakkında ücretsiz danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu süreçte öğrencilerin Türkiye’de özel ve devlet kurumlarının vermekte olan burslarını kazanmanın temel şartları ve ilkeleri, başvuru danışmanlığı, üniversite ve bölüm seçme konularında tecrübeli öğretmenlerimizle ücretsiz rehberlik ve danışmanlık çalışması yapılmaktadır.

Türkiye Üniversiteleri Danışmanlığı

YÖS’te başarı; iyi bir hazırlık sürecinin yanı sıra sınavların teknik ve içerik olarak çok iyi analiz edilmesine, öğrenci ve velilerin düzenli aralıklarla bilgilendirilmesine bağlıdır. Bu doğrultuda merkezimizde yabancı öğrencilere hizmet verecek bir “Türkiye Üniversiteleri Danışmanlık Birimi” oluşturulmuştur.

MENGÜTAŞ Dil Eğitim Merkezi Türkiye Üniversiteleri Danışmanlık Birimimiz, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi ile iş birliği içerisinde öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda uygun alana ve mesleğe yönlendirilmeleri amacı ile hizmet vererek lise veya üniversite mezunu yabancı öğrencilerimize bireysel danışmanlık hizmeti sunmaktadır.  Bunun yanı sıra sınav içeriği, puan analizleri, sınav taktikleri, tercihler ve meslek seçimi konularında seminerler düzenlemektedir. Ayrıca, sınav başvurusu ve tercihlerin yapılma sürecinde danışmanlık hizmeti vermektedir.

Çalışma Anlayışı ve Sorumluluklar
MENGÜTAŞ Dil Eğitim Merkezi “Türkiye Üniversiteleri Danışmanlığı” yabancı öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarılarını göz önüne alarak Türkiye’deki üniversite seçimlerinde yabancı öğrencilere yardımcı olmaktadır.

Üniversite seçiminde; başaralı olmak için süreci, okul, veli ve öğrenci birlikte yürütmeli bu yolla öğrenciye en uygun üniversite seçilmelidir. Sürece dahil olan herkes sorumluluk almalı ve birbirleriyle iletişim içinde olmalıdır. Araştırarak planlama yaparak ve son kararı vererek öğrenci bu süreçte lider olmalıdır. Öğrencileri bilgilendirmek, okulların başvuru sürecini takip etmek ve öğrenciyi yönlendirmek birimin temel görevlerindendir.

Danışmanın ana sorumlulukları; yabancı öğrencilere üniversiteler ve programları hakkında bilgi aktarmak, müracaat edilecek üniversitelerin listesini hazırlamak, danışman olarak referans mektubunu yazmak ve öğrenciyi en iyi şekilde üniversitelere tanıtmaktır. Bu süreç, doğru yönlendirme ve organizasyon ile ömür boyu sürecek değerli bir hayat tecrübesi olabilir. Türkiye Üniversite Danışmanlığı Birimi, yabancı öğrenci ile birlikte bu yolculuğa çıkmaktan memnuniyet duyacak ve her adımda ona yardımcı olacaktır.

Yabancılar için Türkiye Bursları Ücretsiz Eğitim Danışmanlığı  

Eğitim İçin Türkiye

Türkiye, hem Asya hem de Avrupa’da toprağı bulunan, dünyadaki iki ülkeden biridir. Bu özelliği, onun farklı kültür ve dünya görüşlerini aynı anda taşımasını sağlar. Mimarisinden müziğine, yemeklerinden edebiyatına kadar bütün kültür alanlarında, Türkiye’nin bu çoğulcu yapısı göze çarpmaktadır.
Türkiye, bir yandan Avrupa Birliği’ne üyelik yolunda ilerlerken, bir yandan da küresel ve bölgesel gelişmelerde aktif olarak yer alan bir ülkedir. Tarihin akışını değiştiren olayların merkezinde yer almış, insanlığın ortak hafızasında yer edinen medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Barındırdığı farklı renklerle, medeniyetler barışına katkı sağlamayı öncelikli görevlerinden biri saymaktadır.
Eşsiz doğal güzelliklere sahip Türkiye, yıl içinde dört mevsimi bir arada yaşayabilmektedir. Tüm bunların yanı sıra, Türkiye ekonomik ve sosyal başarılarıyla da son yıllarda tüm dünyada adından söz ettirmektedir. Dünyanın 16., Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi olan Türkiye, dünyanın en hızlı büyüyen birkaç ülkesinden biri haline gelmiştir.
Türkiye, bu birikimini diğer ülkelerle paylaşmak istemektedir. 150′den fazla ülkeden öğrenci ağırlayan Türkiye, uluslararası standartlarında eğitim veren üniversitelerinin kapısını Türkiye Burslarıyla tüm dünya öğrencilerine açmaktadır.
Türkiye üniversitelerinde, istenilen bölümlerde geniş kapsamlı burs imkânıyla alınacak eğitim, dünya öğrencilerine yeni bakış açıları kazandırmakta ve kariyerlerinde onları avantajlı kılacak bir donanım sağlamaktadır.
Türkiye Bursları, ülkemizde yükseköğretim seviyesinde öğrenim görecek öğrencilere verilen karşılıksız burs programlarından oluşmaktadır.
Türkiye Burslarının amacı, ülkemiz ile diğer ülkeler arasındaki ilişkilere geliştirmek ve insan-odaklı bir yaklaşımla, küresel bilgi yüküne katkıda bulunmaktadır.
Türkiye Burslusu olmaya hak kazanan öğrenciler, ülkemiz üniversitelerinde, akademik geçmişlerine uygun bir bölümde öğrenim gördükleri süre boyunca burslandırılırlar.
Burs Olanakları
Türkiye Bursları’nın öğrencilere sağladığı olanaklar şunlardır:
Aylık burs ödemesi
Düzeylere göre öğrencilere ödenen aylık miktar şu şekildedir:
 • Lisans; 700 TL (yaklaşık 200 USD)
 • Yüksek lisans; 950 TL (yaklaşık 260 USD)
 • Doktora; 1.400 TL (yaklaşık 380 USD)
 • Araştırma; 3.000 TL (yaklaşık 800 USD)
Barınma
Türkiye Burslusu öğrenciler, devlet yurtlarında ücretsiz olarak konaklayabilmektedir. Bu imkândan faydalanmak istemeyen öğrenciler ise ücretini kendileri karşılamak üzere farklı konaklama imkânlarını kullanabilirler.
Üniversite öğrenim harcı
Türkiye Burslusu öğrenciler, yerleştirildikleri üniversitelerdeki eğitim ücretini ödemezler.
Sağlık giderleri
Türkiye Burslusu öğrenciler, sağlık güvencesi altındadırlar.
Türkçe dil eğitimi (1 yıl)
Türkçe bilmeyen Türkiye Burslusu öğrencilere, 1 yıl süreyle Türkçe eğitimi verilir. Öğrenciler Türkçe eğitimi aldıkları süre boyunca tüm burs imkânlarından faydalanmaya devam ederler.
Geliş-gidiş ulaşım katkısı
Türkiye Burslusu öğrencilere, ülkemize ilk geldiklerinde ve öğrenimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönüşlerinde, ulaşım masrafları için ödeme yapılır.
Başvuru Şartları
Başvurulan burs düzeyine göre bir alt düzeydeki programdan (örneğin yüksek lisans için lisans programından) mezun ya da içinde bulunulan akademik yılın sonunda mezun olabilecek durumda olan adaylar Türkiye Burslarına başvurabilir.
Adaylardan;
 • önlisans ya da lisans programına başvuracakların 01.01.1992;
 • yüksek lisansa başvuracakların 01.01.1983;
 • doktoraya başvuracakların 01.01.1978 veya daha sonrası doğumlu olmaları şartı aranmaktadır.
Adaylardan başvurdukları burs düzeyi ve programlara göre istenen düzeyde akademik başarıya sahip olması beklenmektedir. Burs programlarına göre akademik başarı düzeyleri Değerlendirme ve Seçim Bölümü’nde yer almaktadır.
Ayrıca adayların başvuracağı düzeyde Türkiye’de bir programda halen eğitim görmemeleri gerekmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve herhangi bir sebeple Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlar Türkiye Burslarına başvuramazlar.
Türkiye Bursları, bu şartları taşıyan dünyanın bütün ülkelerinden adaylara açıktır.
Değerlendirme ve Seçim
Türkiye Burslarına yapılan başvuruların değerlendirmesi iki aşamalı olarak gerçekleştirilir.
I. Akademik başarı
II. Mülakat
Türkiye Bursları, akademik başarı esaslı bir programdır. Türkiye Burslarına başvuracak öğrencilerin başarıları, aşağıda yer alan kriterlere göre belirlenir:
 • Diploma notu
 • Son döneme kadar alınan notların genel ortalaması (Kümülatif GPA)
 • Üniversite giriş sınavı notu (varsa)
 • Bitirme sınavı notu (varsa)
 • Uluslararası sınav notu (varsa)
 • Diğer
Başvuracak öğrencilerde, yukarıdaki belgelerde aranacak başarı kriterleri şu şekildedir:
 • Önlisans için %60
 • Lisans için %70
 • Yüksek lisans ve doktora için %75
 • Tıp öğrenimi için %90
Eksiksiz başvuru yapan adaylardan akademik olarak yeterli görülenler mülakata davet edilirler. Adaylara mülakat bilgileri, e-mail adresleri ve online başvuru sistemi aracılığıyla ulaştırılır. Mülakatlar adayların bulundukları ülkelerde yüz yüze, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliğinin olmadığı ülkelerde ise iletişim araçları kullanılarak gerçekleştirilir.
Türkiye Burslarına Başvuru ve Sorularınız için: http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/tr/
Kaynak: Türkiye Bursları Resmi Websitesi

Ücretsiz Eğitim Danışmanlığı Hizmeti almak için bizimle irtibata geçin:

Mengütaş Dil Eğitim Merkezi 

E-mail : bilgikut@gmail.com

Tel: +90 312 231 67 57

Adres: Kızılay Mah. GMK Bulvarı. Sümer 2 Sok. No: 32/1,  Kızılay, Çankaya, Ankara / Türkiye

This Post Has Been Viewed 439 Times

Bir Cevap Yazın