Home » Kursiyerlik Sözleşmesi

Kursiyerlik Sözleşmesi

Mengütaş Kursiyerlik Sözleşmesi

  1. Sınıfların devam etmesi ya da kapatılması, ders saatleri, sınıf ve öğretmenleri değiştirme yetkisi MENGÜTAŞ yönetimine aittir. Kayıt dondurma geçerli mazeret gösterilmesi durumunda, sınıf değiştirme ise olanaklar dâhilinde yapılır. Kayıt dondurma en çok 3 ay için geçerlidir.
  2. MENGÜTAŞ’tan kaynaklanan nedenlerle açılamayan sınıflara yapılan kayıt ücretleri iade edilir. Zorunlu sebeplerden dolayı yapılacak ücret iadesinde fatura veya makbuzun aslı, bir adet dilekçe, öğrenciye ait kimlik belgesi ve banka IBAN numarası gerekmektedir.
  3. Belgelenen geçerli mazeret sunulmaksızın devam edilmeyecek dersler için ücret iade edilmez. Öğrenci hakkını başka bir yeni öğrenciye devrettiği takdirde kurs ücretini iade alabilecektir. Kursiyer ücretini ödediği kurs dönemi için, o kurs döneminin ilk haftası içinde hakkını başka birine, aynı dil için devredebilir.
  4. Kurum kurs ücretlerini devletin belirlediği asgari ücret artışı ve enflasyon oranına göre güncelleme yetkisine sahiptir.
  5. Bir aydan fazla devam edecek kurslar için, ilk hafta veya ilk aya katılıp, sonra herhangi bir sebepten dolayı gelemeyecek kursiyerler sonraki aylar için kurs ücretini ödemek zorundadır. Gelemeyeceğini neden gösterip kurs ücretinden muaf olamazlar.
  6. Kurum ile kursiyer arasında karşılıklı mutabık kalınan haftalık ders saati . . . . ve aylık ders saati . . . . olup, işbu belirlenen ders saatlerin kursiyer tarafından belirlenen . . . . ay içinde katılım sağlanarak bitirilmesi gerekmektedir. Kursiyer kaynaklı yapılamayan derslerin bir sonraki hafta içinde telafisi yapılması gerekmektedir.
  7. Zorunlu nedenlerden dolayı yapılamayacak dersler en az 24 saat önceden idariye ve öğretmene bildirilmesi ve telafisinin bir hafta içinde yapılması gerekir. Kursiyer kaynaklı aynı gün iptal edilen dersler için bir saat ders yapıldı sayılacaktır.
  8. MENGÜTAŞ’taki kurslara kayıt yaptırmış olan kursiyer, yukarıdaki bütün uygulama ve koşulları kabul etmiş sayılır.

Mengütaş Dil Okulu Yönetimi