Home » Kurumsal

Kurumsal

KirorenHakkımızda

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan özel MENGÜTAŞ Dil Okulu Ankara’nın kültür, ticaret ve eğlence bakımından kalbi olan Kızılay’da bulunmaktadır. MENGÜTAŞ’ta dersler deneyimli, bilgili, araştırmacı, dinamik ve genç öğretmenler tarafından verilmekte olup, uluslar arası her öğrenciyle yeterince ilgilenebilmekte ve öğrenciler de verilen derslerden verim alarak memnuniyetini dile getirmektedir.

MENGÜTAŞ’ta derslikler böyle bir dil öğretim merkezinden bekleyebileceğiniz gibi yüksek standartlı modern eğitim – öğretim donanımına sahiptir.

Kurslarımızda TEMEL, ORTA, YÜKSEK düzeyleri bitiren öğrencilerimiz Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan sertifikalarını alırlar.

MENGÜTAŞ’ta ya da sizin seçeneğiniz bir yerde özel dersler de düzenlenmektedir.

MENGÜTAŞ’ta öğrencilerin istekleri göz önünde bulundurularak kurslar düzenlenir. MENGÜTAŞ’ta kurslar standart ve yoğun olmak üzere iki ayrı şekilde yapılmaktadır.

Standart kurslar ise sabah, öğleden sonra, akşam veya hafta sonu vardır. Sabah ve öğleden sonra kursları haftada 4 gün 12 saattir. Akşam kursları hafta arası üç gün 9 saat veya 4 gün 12 saat şeklindedir, hafta sonu kurslarımız ise 6 saattir.

Yoğun kurslar haftada 12 saat ve 1 ay devam eder. Yoğun kursların toplam süresi 6 aydır. Yoğun kurslar sadece hafta içi sabah ve öğleden sonra vardır.

Öğrenciler ihtiyaçlarına göre yaz veya kış istediği programı seçebilirler.

MENGÜTAŞ’in kurs programları en az bir yıl öncesinden belirlenir. İnternet ve broşürler aracılığıyla ilan edilir. Kursiyerler mektup, elektronik posta veya MENGÜTAŞ Öğrenci İşleri’ne şahsen başvurarak istedikleri tarihteki kursa kayıt yaptırabilirler. Yurt dışından kurs ücretini yatırarak başvuran yabancı öğrencilere “Kayıt Kabul Belgesi (Akseptans)” yollanır. Okulumuzdan Akseptans alan kişiler Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden veya konsolosluklarından öğrenim vizesi alabilmektedirler. Öğrenim vizesi aldıktan sonra gelen yabancı öğrencilerimiz okulumuzdan alacakları öğrenci belgesi ile Ankara İl Emniyeti Yabancılar Şubesinden “Oturma İzin Belgesi”  almaktadırlar.

Başlıca Özelliklerimiz

 • Uluslar Arası Sertifika ve Sınavlar
 • Akıllı Multimedya – Bilgisayar ve İnternet Destekli Eğitim
 • Projeksiyon Destekli Görsel Eğitim
 • İnteraktif Animasyonel Eğitimi
 • Ücretsiz Ders Kaydı, Ek Ders ve Telafi Dersleri
 • Başarı Garantisi

Mengütaş’ta Uygulanmakta olan Dil Programları

 • Batı Dilleri: İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca & İtalyanca
 • Doğu Dilleri: Çince, Rusça, Japonca, Arapça & Farsça
 • Yabancılar için Türkçe:
  1. Yabancılar için Türkçe (Gezme veya Çalışma amaçlı gelen yabancılar için)
  2. Yabancılar için Üniversite Türkçe Hazırlık Eğitimi
  3. Orta Asyalı Türk Soylular için Türkçe Hızlı Yetiştirme Kursu
  4. Azerbaycan, İran, Irak ve Suriyeli Türk Soylular için Türkçe Hızlı Yetiştirme Kursu
 • İngilizce Sınavlara Hazırlık: TOEFL, IELTS, TOEIC, YDS İngilizce Hazırlık, YÖK Dil Hazırlık, GRE, GMAT & SAT
 • YDS Hazırlık: İngilizce, Rusça, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Arapça, Farsça, Japonca & Çince
 • Özel Amaçlı Dil Programları: Diksiyon, Osmanlıca, Uygur Türkçesi ve diğer Türk Lehçeleri
 • Özel Ders Programları: Yukarıda belirtilen tüm yabancı dil veya sınavlara hazırlık eğitimi alanlarında en uygun ders ücretleriyle özel ders verilmektedir.

Mengütaş Yabancı Dil Eğitim Merkezinde yabancılardan yabancı dil eğitimi alan bir öğrenci kendini her alanda ifade edebilir. Öğrencilerimiz dijital sınıflarda alınan görsel ve işitsele dayalı eğitim sayesinde dil öğrenimindeki “zorluk” kabusunu kolayca yıkabilecektir. Eğitimi boyunca öğrenci bir dili öğrenirken edinilmesi gereken 4 beceriyi (Okuma, Yazma, Dinleme, Konuşma) benimseyerek iletişime geçebilecek düzeye gelebilecektir.

Kuruluş Amacı

MENGÜTAŞ Yabancı Dil Okulunun kuruluş amacı başta yabancı dil öğrenmek isteyen bireylere, ana dili yabancı dil olan öğretmenlerle yabancı dil öğretmektir. Bu amaç doğrultusunda eğitim-öğretim, araştırma, inceleme, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak; bu faaliyetleriyle ilgili alanda yapılan ve yapılacak olan çalışmalara öncülük etmektir.

Vizyon

Türkçe, İngilizce ve diğer dünya dillerinin öğretilmesinde, öğretim tekniklerinin yaratılmasında çağın gereklerine uygun ortamlarda yabancı dillerimizi  geliştirerek Türkiye’de ve dünyada önde gelen bir kurum olmak.

Misyon

Yurt içi ve yurt dışında Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek amacıyla gerekli eğitim ortamını yaratmak, bu alanda eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,  yapılan çalışmalara öncülük etmek.

Eğitim Sistemi

Genel Bilgi

MENGÜTAŞ’ta tüm yabancı dillerin öğretimi, alanlarında uzman öğretmenlerle 12 kişilik sınıflarda gerçekleştirilmektedir. Sınıflardaki “U” masa sistemi öğrencilerin birbirlerini ve öğretmenlerini rahatlıkla görebilmelerine ve bire bir iletişim kurabilmelerine olanak tanımaktadır. Bu sistemde her öğrenci, öğretmenine ve tahtaya eşit uzaklıktadır; bu oturma düzeninde klasik sınıf sisteminden farklı olarak kursiyerlerin derse daha etkin katıldıkları ve derslerden daha yüksek seviyede verim aldıkları gözlenmiştir.

MENGÜTAŞ’ta dil öğretimi, dört temel dil becerisinin eşit ağırlıklı olarak (okuma, dinleme, konuşma, yazma) geliştirilmesine dayalıdır. Öğretim etkinlikleri her sınıfta bulunan yansıtıcı, DVD oynatıcı gibi görsel-işitsel araçlarla desteklenmektedir.

MENGÜTAŞ’ta görev yapan tüm öğretmenler üniversitelerin dilbilim, filoloji ve dil öğretmenliği bölümlerinden mezundur. Öğretim elemanlarının bir bölümü Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde akademik kariyer yapmış veya yapmaktadır.

MENGÜTAŞ bir “kurs” değil, bilimsel akademik alt yapısıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı güvencesinde dil öğrenmek isteyen herkese kurs hizmeti veren bir araştırma-uygulama merkezidir.

MENGÜTAŞ’ta yabancılar için Türkçe, Türkler için de yabancı dil öğretiminin yanı sıra, ilköğretim öğrencilerine yönelik genel amaçlı yabancı dil kursları da verilmektedir.

MENGÜTAŞ’a devam eden kursiyerlere sınıf içinde gerçekleştirdikleri yüz yüze eğitimin yanı sıra, internet üzerinden, içeriği MENGÜTAŞ tarafından oluşturulan destekleyici öğretim hizmeti sunulmaktadır. Türkçe, İngilizce, Uygurca, Almanca, Çince ve Arapça kurslarına devam eden kursiyerler bu hizmetten faydalanabilmektedir.

Kurslara devam ederek temel ve orta kurları bitiren öğrenciler MENGÜTAŞ Yabancı Dil Okulu Müdürlüğünce imzalanmış sertifika, Yüksek kuru başarıyla tamamlayan öğrenciler ise T.C. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı diploma almaya hak kazanırlar. Ayrıca, öğrenilen dilden alınacak MENGÜTAŞ sertifika ve diplomaları, birçok kamu kuruluşu ile özel kuruluşlarda dil düzeyinin belirlenmesi açısından referans kabul edilmektedir.

Kurumsal istatistiklere göre, MENGÜTAŞ’ta yabancı dil kurslarına devam eden öğrenciler YDS, TOEFL/IELTS ve YÖS (Yabancı Öğrenci Sınavı) gibi sınavlarda yüksek başarı sağlamışlardır. Türkiye’nin nitelikli yabancı dil öğretmeni gereksinimi göz önüne alındığında, MENGÜTAŞ’ın dil öğretim hizmeti, öğrencilerin filoloji bölümlerine yönelmesine katkıda bulunmaktadır.

MENGÜTAŞ’ta çeşitli uzmanlık dallarına yönelik Özel Amaçlı Yabancı Dil Kursları ve Özel Amaçlı Türkçe Kursları da düzenlenmektedir.

Ödeme ve Kursiyerlik Koşulları

 1. Sınıfların devam etmesi ya da kapatılması, ders saatleri, sınıf ve öğretmenleri değiştirme yetkisi MENGÜTAŞ yönetimine aittir.
 2. MENGÜTAŞ’tan kaynaklanan nedenlerle açılamayan sınıflara yapılan kayıt ücretleri iade edilir. Zorunlu sebeplerden dolayı yapılacak ücret iadesinde fatura veya makbuzun aslı, bir adet dilekçe, öğrenciye ait kimlik belgesi ve IBAN numarası gerekmektedir.
 3. Belgelenen geçerli mazeret sunulmaksızın devam edilmeyecek dersler için ücret iade edilmez. Öğrenci hakkını başka bir yeni öğrenciye devrettiği takdirde ücretini iade alabilecektir.
 4. Kurum kurs ücretlerini devletin belirlediği asgari ücret artışı ve enflasyon oranına göre güncelleme yetkisine sahiptir.
 5. Kayıt dondurma geçerli mazeret gösterilmesi durumunda, sınıf değiştirme ise olanaklar dâhilinde yapılır. Kayıt dondurma en çok 6 ay için geçerlidir.
 6. Öğrenci derslere devam edemediği durumlarda ek ders talep edebilir. 8 saate kadar ek ders almak isteyen öğrencilerden indirimli özel ders ücreti (300 TL / Saatlik) fırsatından yararlanabilir.
 7. Kursiyer ücretini ödediği kurs dönemi için, o kurs döneminin ilk haftası içinde hakkını başka birine, aynı veya başka bir dil için devredebilir.
 8. Bir aydan fazla devam edecek kurslar için, ilk aya katılıp, sonraki aylarda herhangi bir sebepten dolayı gelemeyecek öğrenciler sonraki aylar için kurs ücretini ödemek zorundadır. Gelemeyeceğini neden gösterip kurs ücretinden muaf olamazlar.
 9. MENGÜTAŞ’taki kurslara kayıt yaptırmış olan kursiyer, yukarıdaki bütün uygulama ve koşulları kabul etmiş sayılır.

Puanlama şöyledir:

  En Yüksek Not En Düşük Not
Dinleme 25 15
Okuma 25 15
Karşılıklı Konuşma 15 9
Sözlü Anlatım 10 6
Yazılı Anlatım 25 15
Toplam 100 60

Temel ve Orta kurları bitiren kursiyerler MENGÜTAŞ Yabancı Dil Okulu Müdürlüğü tarafından onaylanmış sertifika; Yüksek kuru bitiren kursiyerler T.C. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı diploma alırlar.

 1. Derslere 80/100 oranında devam zorunluluğu vardır. Devamı eksik olan öğrenci kur bitirme sınavına alınmaz ve o kurdan başarısız olmuş sayılır. Kursa devam edilmeyen gün ve saatler için kurs ücreti iadesi yapılmaz.
 2. MENGÜTAŞ’taki kurslara kayıt yaptırmış olan kursiyer, yukarıdaki bütün uygulama ve koşulları kabul etmiş sayılır.