Home » Eğitim Sistemi

Eğitim Sistemi

EÖS1-300x155Genel Bilgi

MENGÜTAŞ’ta tüm yabancı dillerin öğretimi, alanlarında uzman öğretmenlerle 12 kişilik sınıflarda gerçekleştirilmektedir. Sınıflardaki “U” masa sistemi öğrencilerin birbirlerini ve öğretmenlerini rahatlıkla görebilmelerine ve bire bir iletişim kurabilmelerine olanak tanımaktadır. Bu sistemde her öğrenci, öğretmenine ve tahtaya eşit uzaklıktadır; bu oturma düzeninde klasik sınıf sisteminden farklı olarak kursiyerlerin derse daha etkin katıldıkları ve derslerden daha yüksek seviyede verim aldıkları gözlenmiştir.

MENGÜTAŞ’ta dil öğretimi, dört temel dil becerisinin eşit ağırlıklı olarak (okuma, dinleme, konuşma, yazma) geliştirilmesine dayalıdır. Öğretim etkinlikleri her sınıfta bulunan yansıtıcı, DVD oynatıcı gibi görsel-işitsel araçlarla desteklenmektedir.

MENGÜTAŞ’ta görev yapan tüm öğretmenler üniversitelerin dilbilim, filoloji ve dil öğretmenliği bölümlerinden mezundur. Öğretim elemanlarının bir bölümü Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde akademik kariyer yapmış veya yapmaktadır.

MENGÜTAŞ bir “kurs” değil, bilimsel akademik alt yapısıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı güvencesinde dil öğrenmek isteyen herkese kurs hizmeti veren bir araştırma-uygulama merkezidir.

MENGÜTAŞ’ta yabancılar için Türkçe, Türkler için de yabancı dil öğretiminin yanı sıra, ilköğretim öğrencilerine yönelik genel amaçlı yabancı dil kursları da verilmektedir.

MENGÜTAŞ’a devam eden kursiyerlere sınıf içinde gerçekleştirdikleri yüz yüze eğitimin yanı sıra, internet üzerinden, içeriği MENGÜTAŞ tarafından oluşturulan destekleyici öğretim hizmeti sunulmaktadır. Türkçe, İngilizce, Uygurca, Almanca, Çince ve Arapça kurslarına devam eden kursiyerler bu hizmetten faydalanabilmektedir.

Kurslara devam ederek temel ve orta kurları bitiren öğrenciler MENGÜTAŞ Yabancı Dil Okulu Müdürlüğünce imzalanmış sertifika, Yüksek kuru başarıyla tamamlayan öğrenciler ise T.C. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı diploma almaya hak kazanırlar. Ayrıca, öğrenilen dilden alınacak MENGÜTAŞ sertifika ve diplomaları, birçok kamu kuruluşu ile özel kuruluşlarda dil düzeyinin belirlenmesi açısından referans kabul edilmektedir.

Kurumsal istatistiklere göre, MENGÜTAŞ’ta yabancı dil kurslarına devam eden öğrenciler YDS, TOEFL/IELTS ve YÖS (Yabancı Öğrenci Sınavı) gibi sınavlarda yüksek başarı sağlamışlardır. Türkiye’nin nitelikli yabancı dil öğretmeni gereksinimi göz önüne alındığında, MENGÜTAŞ’ın dil öğretim hizmeti, öğrencilerin filoloji bölümlerine yönelmesine katkıda bulunmaktadır.

MENGÜTAŞ’ta çeşitli uzmanlık dallarına yönelik Özel Amaçlı Yabancı Dil Kursları ve Özel Amaçlı Türkçe Kursları da düzenlenmektedir.

Ödeme ve Kursiyerlik Koşulları

 1. Kurslara kayıt yaptırmadan önce öğrenci adayları Düzey Belirleme Sınavına alınır. Düzey Belirleme Sınavı haftanın her günü 09:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılır. Öğrenci işleri, hafta içi her gün 09:00-21:00, hafta sonu ise 09:00-17:30 saatleri arası açıktır.
 2. Düzey Belirleme Sınavı ücretli (10 TL) olup, bu ücret kayıt yaptırılırken kurs ücretinden düşülür. Kursa kayıt yaptırmayanlara Düzey Belirleme Sınavı ücreti iade edilmez.
 3. Düzey Belirleme Sınavı sonucu 4 ay geçerlidir. Düzey Belirleme Sınavı sonucuna rağmen kurs öğretmeni, gerekli gördüğü durumlarda kursiyerin kurunu Kurs Müdürünün onayını alarak değiştirebilir.
 4. Yabancı dillerdeki kurs ücretleri Türk Lirası olarak alınır. (Türkçe Kursları için $ karşılığı TL olarak alınır.) MENGÜTAŞ’tan kaynaklanan nedenlerle açılamayan sınıflara yapılan kayıt ücretleri iade edilir.
 5. MENGÜTAŞ’taki indirimlerden yararlanmak için gerekli kimlik belgesinin kayıt sırasında gösterilmesi ve fotokopisinin alınması gerekir.
 6. Kayıt dondurma geçerli mazeret gösterilmesi durumunda, sınıf değiştirme ise olanaklar dâhilinde, kayıt olunan kurun ilk haftasında yapılır; daha sonra yapılacak başvurular kabul edilmez ve devam edilmeyecek kurs dönemi için ücret iade edilmez.
 7. Kayıt dondurma en çok 1 yıl için geçerlidir. Bu süre içinde kurs ücretlerine zam gelmişse, kursiyerden ücret farkı alınır. MENGÜTAŞ’tan kaynaklanan kayıt dondurmalarda zamlı ücret farkı alınmaz. 4 aydan fazla kayıt dondurmalarda yeniden kayıt için ücretsiz Düzey Belirleme Sınavı yapılır.
 8. Zorunlu sebeplerden dolayı yapılan ücret iadesinde faturanın aslı, bir adet dilekçe, öğrenciye ait kimlik belgesi ve IBAN numarası gerekmektedir.
 9. MENGÜTAŞ’ta kurslar yılın 12 ayı, haftanın 7 günü, 09:00 – 21:00 saatleri arasında resmi ve dini bayram tatilleri dışında devam eder. MENGÜTAŞ’tan kaynaklanan nedenlerle iptal edilen kurs saatleri telafi edilir.
 10. Kursiyer ücretini ödediği kurs dönemi için, o dönemin ilk haftası içinde hakkını başka birine, aynı veya başka bir dil için devredebilir ve devrettiği kişi, devam edeceği kurun belirlenmesi için ücretsiz düzey belirleme sınavına alınır.
 11. Bir sınıfın açılabilmesi için, MENGÜTAŞ Yönetim Kurulu’nca kurslar için belirlenmiş olan en az kursiyer sayılarına ulaşılmış olması gerekir. İngilizce ve özel amaçlı Türkçe kursları için en az 9, diğer diller ve özel amaçlı yabancı dil kursları için en az 7 kişi ile sınıf açılır. Grup olarak yapılacak başvurularda, birer veya ikişer aylık dönemler olarak gün ve saatleri kendine özgü yoğunlukta özel sınıflar açılabilir. Sınıfların devam etmesi ya da kapatılması, ders saatleri, sınıf ve öğretmenleri değiştirme yetkisi MENGÜTAŞ yönetimine aittir.
 12. Sınav uygulanan kurların son dört saatinde, beş beceriden oluşan kur bitirme sınavı yapılır. Başarılı olan kursiyer bir üst kura geçer. Başarısız olan kursiyer bir üst kura geçmek için aynı kuru, kurs ücretinin yarısını ödeyerek tekrar etmek zorundadır. Kur sınavında bütün becerilerden geçmek için aşağıda belirtilen minimum notları almak gerekir.

  Puanlama şöyledir:
  En Yüksek Not En Düşük Not
Dinleme 25 15
Okuma 25 15
Karşılıklı Konuşma 15 9
Sözlü Anlatım 10 6
Yazılı Anlatım 25 15
Toplam 100 60

Temel ve Orta kurları bitiren kursiyerler MENGÜTAŞ Yabancı Dil Okulu Müdürlüğü tarafından onaylanmış sertifika; Yüksek kuru bitiren kursiyerler T.C. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı diploma alırlar.

 1. Derslere 80/100 oranında devam zorunluluğu vardır. Devamı eksik olan öğrenci kur bitirme sınavına alınmaz ve o kurdan başarısız olmuş sayılır. Kursa devam edilmeyen gün ve saatler için kurs ücreti iadesi yapılmaz.
 2. MENGÜTAŞ’taki kurslara kayıt yaptırmış olan kursiyer, yukarıdaki bütün uygulama ve koşulları kabul etmiş sayılır.