Japonca Kursu

Mengütaş’ta Türkler için çok kaliteli Japonca dil eğitimi verilmektedir. Merkezimizde her iki ayda Japonca yeni bir grup açılmaktadır.