Türkiye Bursları Hakkında

Eğitim İçin Türkiye

100 3451-sTürkiye, hem Asya hem de Avrupa’da toprağı bulunan, dünyadaki iki ülkeden biridir. Bu özelliği, onun farklı kültür ve dünya görüşlerini aynı anda taşımasını sağlar. Mimarisinden müziğine, yemeklerinden edebiyatına kadar bütün kültür alanlarında, Türkiye’nin bu çoğulcu yapısı göze çarpmaktadır.
Türkiye, bir yandan Avrupa Birliği’ne üyelik yolunda ilerlerken, bir yandan da küresel ve bölgesel gelişmelerde aktif olarak yer alan bir ülkedir. Tarihin akışını değiştiren olayların merkezinde yer almış, insanlığın ortak hafızasında yer edinen medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Barındırdığı farklı renklerle, medeniyetler barışına katkı sağlamayı öncelikli görevlerinden biri saymaktadır.
Eşsiz doğal güzelliklere sahip Türkiye, yıl içinde dört mevsimi bir arada yaşayabilmektedir. Tüm bunların yanı sıra, Türkiye ekonomik ve sosyal başarılarıyla da son yıllarda tüm dünyada adından söz ettirmektedir. Dünyanın 16., Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi olan Türkiye, dünyanın en hızlı büyüyen birkaç ülkesinden biri haline gelmiştir.
Türkiye, bu birikimini diğer ülkelerle paylaşmak istemektedir. 150’den fazla ülkeden öğrenci ağırlayan Türkiye, uluslararası standartlarında eğitim veren üniversitelerinin kapısını Türkiye Burslarıyla tüm dünya öğrencilerine açmaktadır.
Türkiye üniversitelerinde, istenilen bölümlerde geniş kapsamlı burs imkânıyla alınacak eğitim, dünya öğrencilerine yeni bakış açıları kazandırmakta ve kariyerlerinde onları avantajlı kılacak bir donanım sağlamaktadır.
Türkiye Bursları, ülkemizde yükseköğretim seviyesinde öğrenim görecek öğrencilere verilen karşılıksız burs programlarından oluşmaktadır.
Türkiye Burslarının amacı, ülkemiz ile diğer ülkeler arasındaki ilişkilere geliştirmek ve insan-odaklı bir yaklaşımla, küresel bilgi yüküne katkıda bulunmaktadır.
Türkiye Burslusu olmaya hak kazanan öğrenciler, ülkemiz üniversitelerinde, akademik geçmişlerine uygun bir bölümde öğrenim gördükleri süre boyunca burslandırılırlar.

Burs Olanakları

kutuphane
Türkiye Bursları’nın öğrencilere sağladığı olanaklar şunlardır:
Aylık burs ödemesi
Düzeylere göre öğrencilere ödenen aylık miktar şu şekildedir:
 • Önlisans; 500 TL (yaklaşık 300 USD)
 • Lisans; 500 TL (yaklaşık 300 USD)
 • Yüksek lisans; 750 TL (yaklaşık 450 USD)
 • Doktora; 1.000 TL (yaklaşık 575 USD)
 • Araştırma; 1.000 TL (yaklaşık 575 USD)
Barınma
Türkiye Burslusu öğrenciler, devlet yurtlarında ücretsiz olarak konaklayabilmektedir. Bu imkândan faydalanmak istemeyen öğrenciler ise ücretini kendileri karşılamak üzere farklı konaklama imkânlarını kullanabilirler.
Üniversite öğrenim harcı
Türkiye Burslusu öğrenciler, yerleştirildikleri üniversitelerdeki eğitim ücretini ödemezler.
Sağlık giderleri
Türkiye Burslusu öğrenciler, sağlık güvencesi altındadırlar.
Türkçe dil eğitimi (1 yıl)
Türkçe bilmeyen Türkiye Burslusu öğrencilere, 1 yıl süreyle Türkçe eğitimi verilir. Öğrenciler Türkçe eğitimi aldıkları süre boyunca tüm burs imkânlarından faydalanmaya devam ederler.
Geliş-gidiş ulaşım katkısı
Türkiye Burslusu öğrencilere, ülkemize ilk geldiklerinde ve öğrenimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönüşlerinde, ulaşım masrafları için ödeme yapılır.

Başvuru Şartları

Başvurulan burs düzeyine göre bir alt düzeydeki programdan (örneğin yüksek lisans için lisans programından) mezun ya da içinde bulunulan akademik yılın sonunda mezun olabilecek durumda olan adaylar Türkiye Burslarına başvurabilir.
Adaylardan;
 • önlisans ya da lisans programına başvuracakların 01.01.1992;
 • yüksek lisansa başvuracakların 01.01.1983;
 • doktoraya başvuracakların 01.01.1978 veya daha sonrası doğumlu olmaları şartı aranmaktadır.
Adaylardan başvurdukları burs düzeyi ve programlara göre istenen düzeyde akademik başarıya sahip olması beklenmektedir. Burs programlarına göre akademik başarı düzeyleri Değerlendirme ve Seçim Bölümü’nde yer almaktadır.
Ayrıca adayların başvuracağı düzeyde Türkiye’de bir programda halen eğitim görmemeleri gerekmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve herhangi bir sebeple Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlar Türkiye Burslarına başvuramazlar.
Türkiye Bursları, bu şartları taşıyan dünyanın bütün ülkelerinden adaylara açıktır.

Değerlendirme ve Seçim

ChooseTürkiye Burslarına yapılan başvuruların değerlendirmesi iki aşamalı olarak gerçekleştirilir.
I. Akademik başarı
II. Mülakat
Türkiye Bursları, akademik başarı esaslı bir programdır. Türkiye Burslarına başvuracak öğrencilerin başarıları, aşağıda yer alan kriterlere göre belirlenir:
 • Diploma notu
 • Son döneme kadar alınan notların genel ortalaması (Kümülatif GPA)
 • Üniversite giriş sınavı notu (varsa)
 • Bitirme sınavı notu (varsa)
 • Uluslararası sınav notu (varsa)
 • Diğer
Başvuracak öğrencilerde, yukarıdaki belgelerde aranacak başarı kriterleri şu şekildedir:
 • Önlisans için %60
 • Lisans için %70
 • Yüksek lisans ve doktora için %75
 • Tıp öğrenimi için %90
Eksiksiz başvuru yapan adaylardan akademik olarak yeterli görülenler mülakata davet edilirler. Adaylara mülakat bilgileri, e-mail adresleri ve online başvuru sistemi aracılığıyla ulaştırılır. Mülakatlar adayların bulundukları ülkelerde yüz yüze, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliğinin olmadığı ülkelerde ise iletişim araçları kullanılarak gerçekleştirilir.
Türkiye Burslarına Başvuru ve Sorularınız için: http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/tr/
Kaynak: Türkiye Bursları Resmi Websitesi