Home » Öğrenim İkameti

Öğrenim İkameti

Öğrenim İkameti

Türkiye’ye Türkçe öğrenim vizesi alarak gelen yabancı öğrencilerimiz Mengütaş Yabancı Dil Eğitim Merkezi Türkçe veya Türkçe + YÖS/ALES kurslarına kayıt olduktan sonra alacakları Türkçe Öğrenim Belgesi ile 11 Nisan 2014 tarih itibarı ile yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve uluslararası koruma kanununa göre, Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğünden 1 yıl + tekrar 1 yıl daha toplam 2 yıl Oturma İzin Belgesi alabilmektedirler.

İkamet e-Randevu Sistemi: https://e-ikamet.goc.gov.tr/

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Vize ve İkamet İzni İşlemleri

Öğrenci Vize İşlemleri

Ülkemizde her seviyede öğrenim görmek isteyen yabancılara, eğitim görecekleri kurumdan alınan davet mektubu veya kabul belgesi ile durumlarını belgelemeleri halinde öğrenim meşruhatlı giriş vizeleri dış temsilciliklerimizce re’sen veya istizan edilerek verilmektedir.

Öğrenci İkamet İzni İşlemleri

Göç İdaresi’ne başvuru sırasında öğrencilerden istenilen belgeler;

1. İkamet Tezkeresi Bilgi Formu (Buradan arkalı-önlü olarak indirebilirsiniz. Form fotoğraflı olarak doldurulacaktır.)

2. Öğrencinin 2 Adet Fotoğrafı

3. Pasaport Aslı ve Fotokopisi (Kimlik bölümünü gösterir sayfa ile son giriş tarihini gösterir sayfaların fotokopisi)

4. Mengütaş Türkçe Kursu’na veya Öğrenim veya Eğitim Gördüğü Kurumdan “Yabancı Uyruklu Öğrenci Bilgi Formu”

5. Dış temsilciliklerimizden (Büyükelçilik – Konsolosluk) alınan öğrenim vizesi (Süresi önemli değildir. Bir yıl süreli ikamet alabilirsiniz)

6. Öğrencinin Genel Sağlık Sigortası (Sigorta acentelerinden  ya da SGK kaydını gösterir belge.

Yurtdışından yaptırılmış sağlık sigortaları akdettirildikten sonra geçerli olacaktır.)

7. Kira Kontratı veya Yurt Belgesi

8. Türkiye’de öğrenimi süresince geçimini sağlayacak maddi imkânlara sahip olduğunu gösteren (banka hesabı, burs belgesi, taahhütname….vb.) belge,

Ankara il Göç İdaresi Müdürlüğünden Yabancı Öğrenci İkamet İzni işlemi yapmak için önce e-Randevu almalısınız: 


11 Nisan 2014 tarih itibarı ile yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve uluslararası koruma kanununa göre İkamet izni çeşitleri

Madde 30

(1) İkamet izni çeşitleri şunlardır:

  1. Kısa dönem ikamet izni

Madde 31

(1) Aşağıda belirtilen yabancılara kısa dönem ikamet izni verilebilir

h) Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar

(3) Birinci fıkranın (h) bendi kapsamında verilen ikamet izinleri en fazla iki defa verilebilir.

1. Türkiye’ ye Turkish Language Course /öğrenim- Türkçe Dil Kursu / Education Turkish amaçlı vize alarak gelen tüm yabancı uyruklu öğrencilerin, ülkemize giriş yaptıkları tarihten itibaren BİR AY içinde Mengütaş Türkçe Kursu’ na veya diğer Türkçe kurslarına kayıt yaptırarak alacakları öğrenci belgesi ile birlikte Ankara İl Göç İdaresinden ikamet izni almaları gerekir.

2. Türkiye’ye Turizm Amaçlı olarak gelen ve ikamet izni almış kişilerinde ikamet izni bitmeden Mengütaş Türkçe (Tömer) Kursuumuza veya diğer Türkçe kurslarına  kayıt yaptırarak bir defaya mahsus olmak üzere 1 yıllık tekrar ikamet izni alabilmektedir (çıkış-giriş yapmadan).

3. Türkiye’de bir yıllık Mengütaş Türkçe (Tömer) Kursuna veya diğer Türkçe kurslarına Kayıtlı olan Öğrencilerimiz eğitimlerine Tekrar devam etmeleri halinde ikamet izinlerinin bitimine 60 gün kala yeniden kayıt yaptırıp tekrar bir yıl ikamet izni alabilmektedirler.

Türkiye’deki üniversitelerin yaptığı YÖS (Yabancı Öğrenci Sınavı) Hazırlık için Mengütaş Türkçe Kursuna veya diğer Türkçe kurslarına Kayıt yaptıranlar da aynı şekilde Türkiye’ de İkamet izni alabilirler.

Öğrenim amaçlı ikamet izinleri ilk aşamada;

Önlisans için 2 yıl,
Lisans için 4 yıl,
Yüksek lisans için 2 yıl,
Doktora ve uzmanlık için 4 yıl,
İlkokul, ortaokul ve lise için 1 yıl,
Türkçe Dil Kursları için 1 yıl + tekrar 1 yıl daha

Olmak üzere olarak Göç İdarisi’ince düzenlenmektedir.

Öğrenimin devam etmesi halinde ikamet izinleri 6 aylık veya birer yıllık sürelerle uzatılabilir.

Göç İdarisi’ne başvuru sırasında istenilen belgeler;

1. Mengütaş Türkçe Kursu’na veya diğer Türkçe kurslarına kayıt yaptırıp Kurstan alınan kayıt / kabul belgesi veya eşdeğer bir belge, (öğrenci belgesi)

2. Geçerli ve uzun süreli pasaport,

3. Dış temsilciliklerimizden (Büyükelçilik – Konsolosluk) alınan öğrenim vizesi(Süresi önemli değildir. Bir yıl süreli ikamet alabilirsiniz)

4. Türkiye’de öğrenimi süresince geçimini sağlayacak maddi imkânlara sahip olduğunu gösteren (banka hesabı, burs belgesi, taahhütname….vb.) belge,

5. Her yılın başında Resmi Gazetede yayımlanan ikamet tezkeresi değerli kâğıt bedeli, harç

6. Gerekli görüldüğü takdirde ilave belgeler istenebilir.

7. Genel sağlık sigortası kaydı (özel sigorta acentesi)

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sorumlulukları

Ülkemizde eğitim / öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler;

Dış Temsilciliklerimizden “Öğrenim” amaçlı vize alarak gelmeleri ve geçerli pasaport ya da seyahat belgesi ile ülkemize giriş yapmaları gerekmektedir.

Türkiye’ye giriş yaptıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde öğrenim amaçlı ikamet izni talepleri ile ilgili Göç İdarisine müracaat etmeleri gerekir.

Öğrenimleri süresince verilen ikamet izinleri, izin belgesinde belirtilen sürenin sona ermesinden itibaren en geç 15 gün içinde mahalli Göç İdarisi makamlarına müracaat edilerek uzatılmalıdır.

Öğrenciler her yıl okullarına kayıt yenilediklerini belirten belgeyi ilgili Göç İdarisine vermeleri gerekmektedir.

İkamet tezkereleri veya pasaportların kaybolması halinde ilgili makamlara derhal müracaat edilerek 15 gün içinde yenilenmelidir.

Yenilenmediği takdirde vize ve ikamet ihlalinde bulunan yabancı öğrenciler hakkında ihlal edilen süreye paralel olarak 3 ay ile 7 yıl arasında ülkeye giriş yasağı getirilmektedir.

Mezuniyet, okuldan kaydını sildirme, öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi, devamsızlık vb. hallerde meydana gelecek değişiklikler 15 gün içerisinde, adres değişikliği ise 48 saat içerisinde Göç İdarisi Birimlerine bildirilmesi gerekmektedir

Herhangi bir okulu kazandığı halde, süresi içerisinde kaydını yaptırmayan yabancı uyruklu öğrencilerin bilgileri okul idaresi tarafından Göç İdarisi makamlarımıza bildirilmektedir.

4817 sayılı “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun” uyarınca ülkemizde öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi hamili yabancı uyruklu öğrencilerin (Yüksek Lisans ve üstü seviyeler hariç) çalışmaları yasaktır.

İkamet İzinlerinin İptal Edileceği Durumlar

Öğrencilerin; Okuldan ilişik kesilmesi, kayıt dondurma, izinli sayılma, tutuklanması veya hükümlü olması, durumlarında “öğrenim amaçlı ikamet izinleri iptal edilmektedir.

Öğrenci Refakatleri

Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi hamili yabancıların eş ve çocuklarına, öğrencinin ikamet süresine paralel olarak ikamet izni düzenlenmektedir.

Diğer yakınlarına ise, kısa süreli vize veya vize muafiyetiyle gelmeleri halinde 6 aya kadar, dış temsilciliklerimizden uzun süreli ziyaret amaçlı vize alarak gelmeleri halinde ise 1 yıla kadar ikamet izni düzenlenmektedir.

Yabancı Öğrenciler İçin Genel Sağlık Sigortası İşlemleri

Yabancılar İKAMET İzni İçin Genel Sağlık Sigortası

11 Nisan 2014 Tarihi İtibarı İle Yürürlüğe Giren 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Göre

İkamet alacak öğrenciler için;

Sağlık sigortası işlemleri için; bir vergi dairesine başvurup vergi kimlik numarası alması gerekir. (Önceden ikamet izni/Yabancı Kimlik No varsa gerek yoktur.) Aldığı vergi kimlik numarası ile Türkiye de kabul görmüş bir sigorta acentesine başvurup özel sağlık sigortası poliçesi yaptırması gerekir. Sağlık sigortası poliçe fiyatları, yaş, cinsiyet ve uyruğa göre farklılık göstermektedir.

Not: Mengütaş Türkçe Kursu; öğrencilerine yardımcı olmak amacı ile bir sigorta acentesi ile anlaşıp indirimli fiyatla sigorta yaptırmasında yardımcı olacaktır. Kurumumuz sigorta acentesi değil, sadece fiyat konusunda yardımcı olacaktır.

Arayınız 0312 231 67 57

WEB : www.mengutas.com

e-mail :bilgikut@gmail.com

Yabancılar İçin Genel Sağlık Sigortası Ne Kadar?

Yabancı uyrukluların ikamet tezkeresi veya oturum izni almak için yaptırmak zorunda kaldıkları yabancılar için sağlık sigortasının fiyatı kişinin yaşına, ülkesine ve cinsiyetine göre çeşitli acentelerde değişiklik göstermekte. Yıllık ortalama fiyatlar 500 TL – 1000 TL arasında değişmektedir.