Home » Kursiyerlik Sözleşmesi

Kursiyerlik Sözleşmesi

Mengütaş Kursiyerlik Sözleşmesi

  1. Sınıfların devam etmesi ya da kapatılması, ders saatleri, sınıf ve öğretmenleri değiştirme yetkisi MENGÜTAŞ yönetimine aittir.
  2. MENGÜTAŞ’tan kaynaklanan nedenlerle açılamayan sınıflara yapılan kayıt ücretleri iade edilir. Zorunlu sebeplerden dolayı yapılacak ücret iadesinde fatura veya makbuzun aslı, bir adet dilekçe, öğrenciye ait kimlik belgesi ve IBAN numarası gerekmektedir.
  3. Geçerli bir sebep göstermeksizin devam edilmeyecek kurs için ücret iade edilmez. Öğrenci hakkını başka bir yeni öğrenciye devrettiği takdirde ücretini iade alabilecektir.
  4. Kurum kurs ücretlerini devletin belirlediği asgari ücret artışı ve enflasyon oranına göre güncelleme yetkisine sahiptir.
  5. Kayıt dondurma geçerli mazeret gösterilmesi durumunda, sınıf değiştirme ise olanaklar dâhilinde yapılır. Kayıt dondurma en çok 6 ay için geçerlidir.
  6. Öğrenci derslere devam edemediği durumlarda ek ders talep edebilir. 8 saate kadar ek ders almak isteyen öğrencilerden indirimli özel ders ücreti (450 TL / Saatlik) fırsatından yararlanabilir.
  7. Kursiyer ücretini ödediği kurs dönemi için, o kurs döneminin ilk haftası içinde hakkını başka birine, aynı veya başka bir dil için devredebilir.
  8. Bir aydan fazla devam edecek kurslar için, ilk aya katılıp, sonraki aylarda herhangi bir sebepten dolayı gelemeyecek öğrenciler sonraki aylar için kurs ücretini ödemek zorundadır. Gelemeyeceğini neden gösterip kurs ücretinden muaf olamazlar.
  9. MENGÜTAŞ’taki kurslara kayıt yaptırmış olan kursiyer, yukarıdaki bütün uygulama ve koşulları kabul etmiş sayılır.

Mengütaş Dil Okulu Yönetimi