Home » Kursiyerlik Sözleşmesi

Kursiyerlik Sözleşmesi

Mengütaş Kursiyerlik Sözleşmesi

 1. MENGÜTAŞ’taki indirimlerden yararlanmak için güncel öğrenci belgesinin kayıt sırasında gösterilmesi ve fotokopisinin alınması gerekir.
 2. Sınıfların devam etmesi ya da kapatılması, ders saatleri, sınıf ve öğretmenleri değiştirme yetkisi MENGÜTAŞ yönetimine aittir.
 3. MENGÜTAŞ’tan kaynaklanan nedenlerle açılamayan sınıflara yapılan kayıt ücretleri iade edilir.
 4. Ölüm ve hastalık gibi zorunlu sebeplerden dolayı ders alınamayacak durumda, yapılacak ücret iadesinde fatura veya makbuzun aslı, bir adet dilekçe, öğrenciye ait kimlik belgesi ve IBAN numarası gerekmektedir.
 5. Kayıt dondurma geçerli mazeret gösterilmesi durumunda, sınıf değiştirme ise olanaklar dâhilinde yapılır. Kayıt dondurma en çok 6 ay için geçerlidir.
 6. MENGÜTAŞ’tan kaynaklanmayan nedenlerle, kursiyer ders almaktan kendisi vaz geçtiği takdirde, devam edilmeyecek kurs dönemi için ücret iade edilmez.
 7. Kursiyer derse devam edemiyorsa, en fazla 6 ay süre ile dondurup, kalan ödemesi ile tekrar yüz yüze veya online (grup / özel) ders alabilir.
 8. Kursiyer devamsızlıktan kaçırdığı derslerinde saati 50 TL karşılığında en fazla 4 saatlik ek ders talep edebilir. 4 saatten fazla ek derse ihtiyaç duyulduğunda indirimli özel ders ücreti (100TL) fırsatından yararlanabilir.
 9. Kursiyer ücretini ödediği kurs dönemi için, o kurs döneminin ilk haftası içinde hakkını başka birine, aynı veya başka bir dil için devredebilir.
 10. Bir aydan fazla devam edecek kurslar için, ilk aya katılıp, sonraki aylarda herhangi bir sebepten dolayı gelemeyecek öğrenciler sonraki aylar için kurs ücretini ödemek zorundadır. Gelemeyeceğini neden gösterip kurs ücretinden muaf olamazlar.
 11. MENGÜTAŞ’taki kurslara kayıt yaptırmış olan kursiyer, yukarıdaki bütün uygulama ve koşulları kabul etmiş sayılır.

Mengütaş Dil Eğitim Merkezi Yönetimi