Yabancılar için Türkçe Kursu, Ankara

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Koronavirüsü ile ilgili aldığı karar gereği, 04 Ocak 2021 tarihinden itibaren merkezimizde gerekli tedbirler alınarak Yabancılar için Türkçe dersleri yüz yüze de yapılmaktadır. Aynı zamanda Zoom programı üzerinden online olarak da uzaktan Türkçe eğitimi verilmektedir.


Yabancılar için Türkçe Kursu

Mengütaş Türkçe öğretmenleri Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinin Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan, Yabancılara Türkçe eğitiminde tecrübeli ve genç Türk hocalardır.


Türkçe Kursu Detayları


Kurs Çeşitleri Hafta içi Yoğun Program Hafta Sonu Yoğun Program
Haftalık Ders Saati 20 ders saati (günde 4 ders saati, haftada 5 gün) 4 ders saati (günde 4 ders saati, haftada 2 gün)
Aylık Ders Saati 80 ders saati 32 ders saati
Kurs Günleri Pazartesiden Cumaya Kadar Cumartesi – Pazar
Her Seviye için Kurs Süresi 1,5 ay (120 ders saati) 3 ay (96 ders saati)
Kurs Saatleri (Seçilebilir) 10:00 – 13:10 14:00 – 17:10 18:30 – 21:30 10:00 – 13:10 14:00 – 17:10
Beceriler Okuma, Dinleme, Anlama ve Yazma
Eğitim Materyalleri En uygun toptan ücret karşılığı sağlanacaktır.


İkamet İzni

Kursumuza kayıt yaptıran yabancı öğrenciler Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden 1 + 1 yıl daha Öğrenim İkameti alabilmektedirler. Toplam Kurs Süresi: Yabancılar için Türkçe 10 aydır. Her ay Kurs Takvimine göre yeni gruplar açılmaktadır.

İkamet (Yabancı Öğrenciler Oturum İzni) hakkında bilgi almak için bu linki ziyaret ediniz: http://www.mengutas.com/ikamet/


Türkçe Kursu Vize Davetiyesi

Mengütaş Türkçe Kursu Kabul Belgesi (Vize Davetiyesi)

Mengütaş Dil Eğitim Merkezinde Türkçe dil eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilere ikamet ettikleri ülkerlerdeki Türkiye Cumhuriyetinin Büyükelçilik veya başkonsolosluklarından alınacak eğitim vizesi için Türkçe kursuna kayıt kabul belgesi verilir.

Davetiye ve Eğitim Vizesi hakkında bilgi almak için bu linki ziyaret ediniz: http://www.mengutas.com/davetiye-egitim-vizesi/


Türkçe ders gün ve saatleri öğretmen ve öğrencilerin özel durumuna göre belirlenir.

Mengütaş’ta Türkçe kur seviye saatleri Türkçe kursuna katılan Türk soylu veya yabancı öğrencilere göre belirlenmiş olup, Türk soylu öğrenciler için bir kur 100 saat, yabancı öğrenciler için bir kur 132 saattir. Türk soylular için Türkçe kursu toplam 8 ay, Yabancılar için Türkçe toplam 10.5 ay sürmektedir.

Sınıflar en az 6 öğrenciden oluşur, eğer öğrenci sayısı 6’dan az ise, kurum ders ücretlerini öğrenci sayısı ve öğretmen maaşına göre yeniden belirleyebilir. Öğrenci sayısı 1 ile 3 arası ise, kurs ücreti özel ders olarak hesaplanabilir.

Yabancılar için Türkçe Eğitimi

Mengütaş Dil Eğitim Merkezi’nin kuruluş amacı; yurt içinde Türkçeyi yabancı dil olarak, yurtdışında ise Türklere Türkçeyi anadili olarak öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmaktır. Türkçenin yabancı dil ve anadil olarak öğretimi konusunda izlenceler hazırlayıp yöntemler geliştirmek, yurtiçindeki ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliğine dayalı bilimsel çalışmalar yapmak da Mengütaş’ın  amaçları arasındadır.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini bilimsel bir yaklaşımla ele alan Mengütaş Türkçe Birimi; alanında uzman, bir kısmı yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış, yabancı dil öğretim teknikleri konusunda deneyimli ve dinamik bir kadroya sahiptir.

Görsel ve işitsel her türlü ders gereçleriyle donatılan ‘U’ şeklindeki masa sistemiyle 5, 9, 10, 12 ve 13 kişilik sınıflarda ders yapılmaktadır. Türkçe kursları, bir ayda 60 saatlik normal kurslar, bir aylık 80 saatlik yoğun kurslar, iki aylık dönemler halinde düzenlenmektedir.
Bu kurslarda Temel Türkçe I kursunu tamamlayan öğrenciler A1, Temel Türkçe II kursunu tamamlayan öğrenciler A2, Orta Türkçe I kursunu tamamlayan öğrenciler B1, Orta Türkçe II kursunu tamamlayan öğrenciler B2 sertifikası, Yüksek Türkçe I  kursunu tamamlayan öğrenciler C1 sertifikası; Yüksek Türkçe II kursunu tamamlayan öğrenciler ise MEB onaylı diploma (C2 sertifikası) almaya hak kazanırlar.

Herhangi bir ADP (Avrupa Dil Portfolyosu) sertifika düzeyine denk düşmeyen, Temel Türkçe I, Temel Türkçe II, Orta Türkçe I, Orta Türkçe II, Yüksek Türkçe I ve Yüksek Türkçe II kurlarında öğrenciler bir üst kura okutmanın kur boyunca oluşturacağı performans değerlendirme ölçütlerine göre geçebilmektedir. Okutmanın bir üst kura devam etmesini uygun bulmadığı öğrenciler talep ettikleri takdirde kur atlama sınavına girebilir ve başarılı olmaları durumunda bir üst kura devam edebilirler.

Yabancılar için Türkçe Kursu Kurları

Türkçe kursları Temel 1 ve 2, Orta 1 ve 2, hem de Yüksek 1 ve 2 olmak üzere toplam 6 kurdan oluşmaktadır. Öğrencilerimiz, her kurun sonunda dört temel dil becerisi (dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma, yazılı anlatım) ve bu becerileri destekleyen yan becerileri (dilbilgisi) kapsayan kur atlama sınavıyla değerlendirilirler.


hitit

Yabancılar için Türkçe Ders Kitapları

Derslerde Yeni HİTİT Türkçe Öğretim Seti 1-2-3 ve Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Türkçe Kitabı 1-6 ve bunlara ait çalışma kitapları, dil bilgisi dizini olarak kitapları izleyen video kasetleri, Türkçe öğretim elemanlarınca hazırlanan destekleyici ek materyaller kullanılmaktadır.

Yabancılar için Türkçe eğitiminde Ankara Üniversitesi TÖMER eğitim müfredatı uygulanmaktadır.

Öğrenciler ve Çalışanlar için Türkçe Ders Kitabı: Ankara Üniversitesi TÖMER Yabancılar için Türkçe HİTİT 1., 2. ve 3. Kitapları


Yedi İklim Yabancılar İçin Türkçe Kitap:

Bu seri, Yunus Emre Enstitüsü tarafından basılan 6 kitaptan oluşmaktadır. Şu anda bu kitaplar merkezimizde ve bazı Avrupa üniversitelerindeki Türkçe kurslarında ders kaynağı olarak kullanılmaktadır. Yeni başlayanlar A1 seviyesinde başlar.

Yabancı Turistler için Türkçe eğitiminde Yunus Emre Enstitüsü eğitim müfredatı uygulanmaktadır.

Turistler için Türkçe Ders Kitabı: Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Türkçe Kitapları


Kurs Sonu Değerlendirme Sınavları

Sertifika düzeyine denk düşen yoğun kurlarda 120, normal kurlarda 132 saatlik dersin sonunda hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi amacıyla dört temel dil becerisine yönelik kur atlama sınavları yapılmaktadır. Sınavlarda uygulanan not sistemi aşağıdadır. Bir beceriden başarısız öğrenci bütünleme sınavına girebilirken, birden çok beceriden başarısız olan öğrenci kur tekrarı yapmaktadır.

Mengütaş Kur Sistemine Göre Sınav Belge Ve Ders Kitaplarını Gösterir Çizelge

Kurlar Ortak Avrupa Metni Sınav Sertifika/Diploma Kitap Süresi
Türk Soylular Yabancılar
Temel 1 A1 Var Temel Sertifika Yeni Hitit 1,  (1 – 6. Ünite) 1,5 ay 2 ay
Temel 2 A2 Var Temel Sertifika Yeni Hitit 1, (7 – 12.Ünite) 1,5 ay 2 ay
Orta 1 B1 Var Orta Sertifika Yeni Hitit 2,  (1 – 6. Ünite) 3 ay 3.5 ay
Orta 2 B2 Var Orta Sertifika Yeni Hitit 2,  (7 – 12. Ünite) 1 ay 1.5 ay
Yüksek C1 Var Yüksek Sertifika + Diploma Yeni Hitit 3,  (1- 12. Ünite) 1 ay 1,5 ay

Sınav yapılmayan kurlarda öğrenciler bir üst kura okutmanın kur boyunca oluşturacağı performans değerlendirme ölçütlerine göre geçebilmektedir. Okutman, bu değerlendirmeyi öğrencilerin  derse katılımlarına, verilen ödevleri yapıp yapmamalarına, yapılan küçük sınavlardaki başarılarına, öğrencilerin öğrenme isteklerine ve öğrenme hızlarına göre yapmaktadır. Okutmanın bir üst kura devam etmesini uygun bulmadığı öğrenciler talep ettikleri takdirde kur atlama sınavına girebilir ve başarılı olmaları durumunda bir üst kura devam edebilirler.


Sınavlarda Uygulanan Not Sistemi

Beceriler En yüksek not En düşük Not
Dinleme 25 15
Okuma 25 15
Karşılıklı Konuşma 15 9
Sözlü Anlatım 10 6
 Yazılı Anlatım 25 15
Toplam 100 60

Mengütaş’ın Türkçe dil öğretim etkinliklerinde, dünyada yeterliği ve geçerliği kanıtlanmış modern dil öğretim yöntem ve yaklaşımlarının en olumlu yönlerinin en uygun sentezi olmak üzere, seçmeci yöntemin (eklektik metodun) bir türü olan “bütünsel yöntem” uygulanır. Bu yöntemde aslolan, öğrenciye, dil bilgisini ihmal etmeden, onu bir araç olarak kullanmak yoluyla “dinlediğini anlama”, “ konuşma”, “okuduğunu anlama” ve “yazma” diye bilinen dört temel dil becerisini edindirmektir.

Böylelikle Mengütaş’da öğrencinin, temel düzeylerden yüksek düzeylere kadar “dil bilgisi”, “okuma anlama”, “dinleme anlama”, “dikte”, “yazılı anlatım” ile “ sözlü anlatım” olarak belirlenen ve dili öğrendiği sırada elde etmesi gerekli olan altı asıl alanda üstün becerileri eşit oranda kazanması sağlanır. Ayrıca dil öğretimi alanındaki gelişmeler yakından takip edilerek, bulunup geliştirilmiş en yeni, en ileri yaklaşım, yöntem ve teknikler incelenerek, bunların Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi’ne uygun tarafları alınır, adapte edilir.


Not: Mengütaş Dil Eğitim Merkezi Kalite odaklı çalışma yapmakta olup, size güzel bir ortamda bilgisayar ve projektör destekli dil eğitim hizmeti sunar.

Kurs Bilgi Formu (Mesaj bırakın, biz size dönüş yapalım.)
Mesajınızı iletin, kısa sürede size dönüş yapılım. (Not: Katılmak istediğiniz kursu açıkça belirtin lütfen.)

Güzel Ortamda En Uygun Ücretle Kaliteli Yabancı Dil Eğitimi Hizmetinizdedir.

iletisimMengütaş Dil Okulu

Telefon: +90 312 231 67 57

Mobile & Whatsapp: +90 533 096 67 57

E-mail: bilgikut@gmail.com

Web: http://www.mengutas.com/

Facebook: www.facebook.com/mengutasdil

Adres: Mithatpaşa Cad. No: 38, Kat: 4 & 3, Kızılay, Çankaya / Ankara

(Konum olarak Kızılay Mithatpaşa Köprü altı Ziraat Bankası arkasındaki Hacettepeliler Eğitim Binası 4. & 3. Katlar)

Google Haritası Mengütaş Tarifesi